Browsed by
Författare: osswordpress

Boendekort för 2021

Boendekort för 2021

Principer för boendekort hos Kobbegården ga:16:
För den föreningsmedlem som har mer än en personbil i hushållet får s.k. boendekort köpas av föreningen. För att ha rätt att köpa boendekort skall medlemmen bevisa att person folkbokförd på fastigheten är registrerad ägare till fordonet, att sådan hushållsmedlem har tjänstebil eller att det finns särskilda skäl.

Ovanstående styrks genom utdrag ur folkbokföringen, utdrag ur fordonsregistret jämte i förekommande fall intyg från arbetsgivaren (registrerad ägare av fordonet). Fordonsstatus skall vara “I trafik”. Enbart registreringsbevis räcker inte!

Boendekort för 2021 kostar 500:-

Utdrag ur fordonsregistret för Era bilar fås enklast genom att logga in via följande:

transportstyrelsen_site transportstyrelsen_app

Markarbeten i Christin

Markarbeten i Christin

Under torsdagen (11/6) påbörjas markarbeten i Christin. Årets arbeten omfattar förnyad beläggning på vägen från krysset vid Christins lekplats till förråden i P7, vid transformatorn. Även nya farthinder ingår i beläggningsarbetena.