Browsed by
Author: osswordpress

Välkomna på Årsmöte 2023

Välkomna på Årsmöte 2023

Välkomna på Årsmöte 2023,

Styrelsen har mejlat ut “Kallelsen” till alla registrerade mejladresser. Har Ni inte fått den så kontakta styrelsen.

Årsmöte: tisdagen 21 Mars, 2023
Tid: 1900 – 2100
Plats: Askimsskolans matsal
Kallelse: Kontakta styrelsen om Ni inte fått kopia.

Boendekort för 2023

Boendekort för 2023

För de som är berättigade och önskar köpa boendekort sker utdelning följande dagar i ADA lokalen:

  • vecka 47, måndag 21 november, klockan 18-20
  • vecka 47, onsdag 23 november, klockan 18-20
  • vecka 48, tisdag 29 november, klockan 18-20
  • vecka 48, torsdag 1 december, klockan 18-20

Boendekort för 2023 kostar 500:-

Principer för boendekort hos Kobbegården ga:16:
För den föreningsmedlem som har mer än en personbil i hushållet får s.k. boendekort köpas av föreningen. För att ha rätt att köpa boendekort skall medlemmen bevisa att person folkbokförd på fastigheten är registrerad ägare till fordonet, att sådan hushållsmedlem har tjänstebil eller att det finns särskilda skäl.

Ovanstående styrks genom utdrag ur folkbokföringen, utdrag ur fordonsregistret jämte i förekommande fall intyg från arbetsgivaren (registrerad ägare av fordonet). Fordonsstatus skall vara “I trafik”. Enbart registreringsbevis räcker inte!

Utdrag ur fordonsregistret för Era bilar fås enklast genom att logga in via följande:

transportstyrelsen_site transportstyrelsen_app

Förtydligande om bilar inne i området

Förtydligande om bilar inne i området

Det är tyvärr många bilar som parkerar inne i området, varför det är bra med ett förtydligande om vad som gäller:
  • Endast på/avlastning, max 15 minuter, får ske inne i området
  • Inga bilar får hindra genomfartstrafik, brandbilar och ambulanstrafik måste alltid kunna passera.
  • Inga bilar får parkeras inom området, markerade parkeringsplatser skall användas.
  • Byggherren, dvs. beställaren av arbetet, skall se till att entreprenörer får vetskap om rådande regler.
  • Eventuella undantag hanteras av P-tjänst Väst. P-tjänst Väst kan ge tillfälligt tillstånd för tidsbegränsad parkering inom området, synnerliga skäl krävs. Styrelsens medlemmar kan ej ge tillstånd till parkering i området.

Om bilar parkerar inne i området, kontakta P-tjänst Väst som hjälper till med tillsyn och kontrollavgifter.