Browsed by
Author: osswordpress

Asfaltering Sisjövägen gång- och cykelbana

Asfaltering Sisjövägen gång- och cykelbana

Ur Trafiknytt, Göteborgsstad:

“Gångbanan i ert område behöver asfalteras om. Arbetet sker i etapper: 1: Fräsning. 2: Byta utslitna brunnar. 3: Lägga ny asfalt på körbanan.
Arbetet sker under dagtid klockan 07:00 – 18:00 under perioden 6–30 november.”

Trafiknytt+Sisjövägen+231106

Boende i vårt område med häck ut mot gångbanan längs Sisjövägen måste klippa in sina häckar till tomtgräns senast den 13 november. Detta då häckarna hänger ut över gångbanan som ska asfalteras. Se information: Klipp_häcken

Boendekort för 2024

Boendekort för 2024

För de som är berättigade och önskar köpa boendekort sker utdelning följande dagar i ADA lokalen:

  • vecka 47, måndag 20 november, klockan 18-20
  • vecka 47, onsdag 22 november, klockan 18-20
  • vecka 48, tisdag 28 november, klockan 18-20
  • vecka 48, torsdag 30 november, klockan 18-20

Boendekort för 2024 kostar 600:-

Principer för boendekort hos Kobbegården ga:16:
För den föreningsmedlem som har mer än en personbil i hushållet får s.k. boendekort köpas av föreningen. För att ha rätt att köpa boendekort skall medlemmen bevisa att person folkbokförd på fastigheten är registrerad ägare till fordonet, att sådan hushållsmedlem har tjänstebil eller att det finns särskilda skäl.

Ovanstående styrks genom utdrag ur folkbokföringen, utdrag ur fordonsregistret jämte i förekommande fall intyg från arbetsgivaren (registrerad ägare av fordonet). Fordonsstatus skall vara “I trafik”. Enbart registreringsbevis räcker inte!

Utdrag ur fordonsregistret för Era bilar fås enklast genom att logga in via följande:

transportstyrelsen_site transportstyrelsen_app

Vedeldning

Vedeldning

Nu är det kallt ute och flera i området använder sina braskaminer. Braskaminer och kakelugnar ska dock inte användas för annat än trivseleldning. Med trivseleldning menas ett par tillfällen per vecka och några få timmar per gång. Våra hus ligger tätt och röken kan påverka både grannar och miljön. På nätet finns bra information om hur man eldar bäst: