Elbilar

Elbilar

Föreningen har inga lediga platser för elbil samt kö till befintliga platser. Arbete med olika alternativ pågår och det finns flera frågor att utreda. Föreningen behöver en hållbar lösning som fungerar för alla, dvs. befintliga elbilar, de som önskar köpa elbil och de som inte har elbil.

Föreningens garage är i dagsläget inte förberedda för elbilar och det saknas tillräcklig tillgång på el i garagen. Bestämmer man sig för att skaffa elbil anmäler man till styrelsen att man önskar plats för elbil, lämpligast genom hemsidan. Generellt gäller: När styrelsen får in önskemål om elbilsplats så hamnar Ni på väntlistan för elbilsplats. Styrelsen ser regelbundet över vilka platser som är tillgängliga och den som införskaffat elbil får så fort det är möjligt byta garageplats mot något av de garage som är möjliga att elektrifiera. För somliga kan ett byte innebära ett visst omak och eventuellt ett par extra steg till garaget. Det är dessvärre oundvikligt. Styrelsen ber om förståelse och ett så smärtfritt samarbete som möjligt i samband med byten.

Att koppla in en elbil utan föreningens kännedom är inte tillåtet och på grund av elsituationen föreligger brandrisk.