Elbilar

Elbilar

Bestämmer man sig för att skaffa elbil anmäler man till styrelsen att man önskar plats för elbil, lämpligast genom hemsidan. Anmäl även vilken typ av elbil Ni införskaffat. För tillfälllet har föreningen kö till möjliga platser så kontakta styrelsen i god tid innan Ni får Er elbil levererad.

Föreningens garage är i dagsläget inte förberedda för elbilar och det saknas tillräcklig tillgång på el i flera garage. Detta innebär att garagebyte är nödvändigt. I första hand används P3 norr och P5 väster (se karta). Där finns det elcentral och är möjligt att sätta upp en laddstation. (En länga per parkeringsområde kan bli elbilsgarage.)

När styrelsen får in önskemål om elbilsplats så hamnar Ni på väntlistan för elbilsplats. Styrelsen ser regelbundet över vilka platser som är tillgängliga och den som införskaffat elbil får så fort det är möjligt byta garageplats mot något av de garage som är möjliga att elektrifiera. För somliga kan ett byte innebära ett visst omak och eventuellt ett par extra steg till garaget. Det är dessvärre oundvikligt. Styrelsen ber om förståelse och ett så smärtfritt samarbete som möjligt i samband med byten.

Elbilsägarna står för kostnaden att elektrifiera garagen och även kostnaden för laddningsutrustningen.
Mätare för förbrukad el finns på respektive p-plats och betalas av respektive elbilsägare. Det som erbjuds elbilsägare är 10 A säkringar.

Att koppla in en elbil utan föreningens kännedom är inte tillåtet och på grund av elsituationen föreligger brandrisk.