Elbilar

Elbilar

Föreningen har inga lediga platser för elbil samt kö till befintliga platser. Arbete med olika alternativ pågår och det finns flera frågor att utreda. Föreningen behöver en hållbar lösning som fungerar för alla, dvs. befintliga elbilar, de som önskar köpa elbil och de som inte har elbil.

Föreningens garage är i dagsläget inte förberedda för elbilar och det saknas tillräcklig tillgång på el i garagen. Bestämmer man sig för att skaffa elbil anmäler man till styrelsen att man önskar plats för elbil, lämpligast genom hemsidan.

Byte av garage vid behov av elbilsplats är nödvändigt. För somliga kan bytet innebära längre att gå till garaget. Det är dessvärre oundvikligt. Styrelsen ber om förståelse och ett så smärtfritt samarbete som möjligt i samband med byten.

Att koppla in en elbil utan föreningens kännedom är inte tillåtet och på grund av elsituationen föreligger brandrisk.

Åverkan på föreningens elinstallation i garagen eller att olovligen stjäla ström i garagen kommer att leda till polisanmälan. Elkontakterna på utsidan av garagen får användas för tillfälligt nyttjade, vid t.ex. dammsugning.