Avfallshantering

Avfallshantering

Styrelsen vill uppmana alla att tänka lite extra på vad vi medlemmar slänger i våra moloker, våra behållare för avfall. Felaktig hantering kostar föreningen mycket pengar genom extra tömningar och ökad mängd avfall som faktureras per kilo. Genom att slänga avfall i rätt molok, utnyttja återvinningsstationen vid förskolan (Askims Domarringsväg) samt återvinningscentralen vid Högsbo så kan vi minska våra kostnader. Dessutom gör vi vår miljö bättre!

De senaste månaderna har flera moloker för bioavfall innehållit plastpåsar och annat otillåtet skräp. När en molok för bioavfall innehåller otillåtet innehåll kommer moloken inte att tömmas som vanligt utan istället behöver föreningen beställa extra tömning för ca 600 kronor. Dessutom tvingas föreningen betala kilopris på avfallet. Extra hanteringen har kostat föreningen tusentals kronor.

Vad skall vi tänka på?

  • Släng rätt skräp i rätt molok!
  • Sorterar avfallet och använd återvinngen så mycket som möjligt. Då håller vi nere vikten på restavfallet och sparar på så sätt mycket pengar.
  • Använd kompostpåsar och släng enbart komposterbart avfall i molok för bioavfall.
  • På molokerna finns information om vad som får slängas i respektive molok.

Förra året hanterade föreningen 113 ton restavfall och 35 ton biologiskt avfall.

Tack för hjälpen!

Uppdatering: Målning av garagetaken på P7

Uppdatering: Målning av garagetaken på P7

Vår entreprenör har fått skjuta upp målningen på P7. Det blåser för mycket idag, och väderprognosen ser ej lovande ut för torsdag och fredag. Den plockar ner lapparna och medlemmar kan åter parkera på platserna.
Entreprenören kommer, med kort varsel, att sätta upp nya lappar igen med info om nya datum.


Målning av garagetaken på P7 kommer att ske med början den 28/6 och en vecka framåt. Arbetet kommer att utföras dagtid mellan 08.00-16.00.

För att undvika färg på bilarna bör ni inte parkera på platserna invid garagen!