Information inför gårdsstädningen 17 april 2021

Information inför gårdsstädningen 17 april 2021

Den 17:e april blir det sedvanlig gårdsstädning. I samband med gårdsstädningen på våren skall även vattnet i respektive fastighet läsas av, separat information om detta är utskickat till gårdsombuden.

Nedan finns dokument till gårdsombuden med arbetsuppgifter. Pricka av utförda arbetsuppgifter och lämna till ansvarig.

Till gårdar som beställt sand:
Sanden kommer att läggas på strategiska ställen i området som vanligt. Sanden kommer fredagen innan städdagen.

Glömda monitorer

Glömda monitorer

Någon hade glömt sina monitorer utanför moloken på P2 förra veckan.
Avfallet skall lämnas till återvinning, elektronikskrot. Dessutom så tar inte Renova med sig avfall som är placerat utanför molokerna.