Uppdatering: Asfaltering i Beda

Uppdatering: Asfaltering i Beda

Asfalteringen i BEDA är godkänd. Vattnet rinner som förväntat och brunnarna är i funktion.

Det som återstår är att försegla skarvarna och justera kanterna med flis.

Uppdatering: Möte om brevlådor 23 maj

Uppdatering: Möte om brevlådor 23 maj

Alla medlemmar kallas till extra föreningsstämma den 23 maj i Askimsskolans matsal.

Under mötet kommer styrelsens motion om nya brevlådor i området att behandlas. Det är angeläget att alla medlemmar personligen deltar i mötet eller anlitar ombud, som skall uppvisa fullmakt.

Kallelse med agenda och motion är utskickad. Saknar Ni Kallelse, kontakta styrelsen.

Extra föreningsstämma: tisdagen 23 maj, 2023
Tid: 1900 – 2100
Plats: Askimsskolans matsal

Postnord och Post&Telestyrelsen kräver att medlemmarnas brevlådor flyttas ut till parkeringarna. Anledningen är att brevbärarnas arbetsmiljö har förändrats. Senast i augusti måste ett nytt upplägg vara på plats, annars kommer Postnord sluta dela ut post i vårt område.
Styrelse kallar till möte för att presentera styrelsenförslag på placeringar och utformning.

Uppdaterad: Installation av brytare i garagen

Uppdaterad: Installation av brytare i garagen

Entreprenören är klar med första omgången av installationen och nu återstår “uppsamlingsdagar” av de garage som av olika anledningar varit blockerade. Uppsamling sker under 2 dagar, tisdag 4:e respektive onsdag 5:e april. Nedan finns en förteckning över de garage (garagenummer) som skall åtgärdas. Vänligen se till att garaget är tomt på tisdag respektive onsdag. Garaget behöver vara tomt på takboxar, bilar och mopeder. Entreprenören behöver komma åt motorn och strömkontakten till motorn.

TISDAG klockan 08.00- 15.30, följande garage åtgärdas:
336
334
333
332
249
271
256
275
276
278
305
298
300
216
209
210
203
202
ONSDAG klockan 08.00-15.30, följande garage åtgärdas:
174
150
139
138
136
135
132
126
99
90
80
76
61
49
40
20
5
3