Motioner skall vara inlämnade innan årsskiftet

Motioner skall vara inlämnade innan årsskiftet

Motioner till årsstämman i mars skall vara inlämnade innan årsskiftet, 31 december 2020.

Skicka motioner till styrelsen via kontaktformuläret ovan, via mejl eller lägg dem i Styrelsens brevlåda utanför BEDA lokalen.

Boendekort för 2021

Boendekort för 2021

Principer för boendekort hos Kobbegården ga:16:
För den föreningsmedlem som har mer än en personbil i hushållet får s.k. boendekort köpas av föreningen. För att ha rätt att köpa boendekort skall medlemmen bevisa att person folkbokförd på fastigheten är registrerad ägare till fordonet, att sådan hushållsmedlem har tjänstebil eller att det finns särskilda skäl.

Ovanstående styrks genom utdrag ur folkbokföringen, utdrag ur fordonsregistret jämte i förekommande fall intyg från arbetsgivaren (registrerad ägare av fordonet). Fordonsstatus skall vara “I trafik”. Enbart registreringsbevis räcker inte!

Boendekort för 2021 kostar 500:-

Utdrag ur fordonsregistret för Era bilar fås enklast genom att logga in via följande:

transportstyrelsen_site transportstyrelsen_app