Molok vid P4 stängd

Molok vid P4 stängd

Moloken på P4 är avstängd på grund av brand för några veckor sedan. Det har gått hål i botten på moloken som måste åtgärdas, grundvatten läcker in. Avfall slänger ni istället i molkerna vid P2/P3 eller vid P5/P6.

Ställ aldrig avfall utanför molokerna, gå till närliggande molok istället! Fåglar och andra djur är där och letar, soporna sprids enligt nedan. Dessutom tar Renova ALDRIG hand o sopor som står utanför molokerna.

Rengöring av tak på P7

Rengöring av tak på P7

Rengöring och målning av taken på P7 kommer att påbörjas måndagen den 3:e maj. P7 är parkeringen längst söderut i området.

Arbetet beräknas pågå mellan 08.00-16.00. För att undvika smuts och färg på bilarna bör ni inte parkera på platserna invid garagen.