Utlämning av boendekort för 2021 sker i ADA lokalen

Utlämning av boendekort för 2021 sker i ADA lokalen

Observera:
På grund av pandemi så sker utlämning i ADA lokalen.

Principer för boendekort hos Kobbegården ga:16:
För den föreningsmedlem som har mer än en personbil i hushållet får s.k. boendekort köpas av föreningen. För att ha rätt att köpa boendekort skall medlemmen bevisa att person folkbokförd på fastigheten är registrerad ägare till fordonet, att sådan hushållsmedlem har tjänstebil eller att det finns särskilda skäl.

Ovanstående styrks genom utdrag ur folkbokföringen, utdrag ur fordonsregistret jämte i förekommande fall intyg från arbetsgivaren (registrerad ägare av fordonet). Fordonsstatus skall vara “I trafik”. Enbart registreringsbevis räcker inte!

Följande dagar går sker utlämning av boendekort i ADA lokalen:

Vecka 47:

  • Måndag 16 november, 18.00-20.00
  • Onsdag 18 november, 18.00-20.00

Vecka 48:

  • Tisdag 24 november, 18.00-20.00
  • Torsdag 26 november, 18.00-20.00

Boendekort för 2021 kostar 500:-

Utdrag ur fordonsregistret för Era bilar fås enklast genom att logga in via följande:

transportstyrelsen_site transportstyrelsen_app

Höststädningen 7 november 2020

Höststädningen 7 november 2020

Gårdsombudsinformation inför höststädningen:

Årets höststädning sker den 7:e november. Gårdsombudsmötet är inställt på grund av rådande situation. Istället finner Ni dokumentation nedan med arbetsuppgifter för avbockning och inlämning till ansvarig (eller inskickning via mejl).

Områdeskartor med respektive gårds ansvarsområde: