Brandfara, ladda inte i garagen

Brandfara, ladda inte i garagen

Styrelsen vill påminna om att det inte är tillåtet att att koppla in sig på eluttagen i garagen, dessa är avsedda för garageportarna. Vid genomgång förra veckan hittades en del otillåtna inkopplingar i garagen.

Det fanns även en inkoppling för laddning av elbilar i ett vanligt vägguttag. Som synes kunde det gått riktigt illa om det inte upptäckts i tid.

Sökes: Ny styrelsemedlem och ny revisor suppleant

Sökes: Ny styrelsemedlem och ny revisor suppleant

Intresserade kontaktar valberedningen direkt (se förra årets årsmötesprotokoll).
Eller kontakta styrelsen via mejl med namn, adress och telefonnummer, som vidarebefordrar till valberedning.

Medlem till styrelsen:

Behov av en ny ledamot till styrelsen med ansvar för Mark, VA och hårdgjorda ytor kommer att uppstå vid årsstämman och därför önskar valberedningen få in nomineringar eller kandidater till detta förtroendeuppdrag. 
Som ledamot med inriktning mot Mark, VA och hårdgjorda ytor har man med övriga styrelsen hand om föreningens gemensamma markytor, asfaltsytor samt vatten och avlopp. Vana av upphandling och hantering av entreprenörer inom detta område ses som merit.
Ledamot kommer att väljas av stämman för två år.

Revisor suppleant:

En suppleant plats för våra ordinarie revisorer blir vakant och därför önskar valberedningen få in nomineringar och kandidater till detta förtroendeuppdrag. 
Som föreningens revisorssuppleant så är man reserv ifall någon av de 2 normala revisorerna blir sjuka eller otillgängliga. Kortfattat ska man vara beredd att kunna agera som föreningens revisorer:
• bedöma rimlighet & riktighet i föreningens kostnader/intäkter
• utföra löpande granskning av verifikationer 
• gå igenom styrelse- och stämmoprotokoll & följa upp beslut