Medlemsavgift

Medlemsavgift

Avgifterna till samfälligheten faktureras en gång per kvartal.

Faktureringen sköts av en extern redovisningsbyrån, Askims Redovisningsbyrå.

Fakturan delas upp i flera poster såsom:

  • Medlemsavgift
  • Vattenavgift
  • Avfallshantering
  • Kabel-TV
  • Bredband

Vattenförbrukningen är preliminär under året och läses av en gång om året i samband med vårstädningen. Den slutgiltiga avgiften baseras på denna avläsning och betalas på majfakturan.

Kabel-TV är en avgift som betalar våra analoga kanaler som ComHem levererar genom kablar som är dragna i marken.

Bredbandet går i kabel, fiber, och har en teoretisk hastighet på 100 Mb/s. Avgiften är obligatorisk, oberoende av om man använder bredbandet eller ej.