Boendekort för 2024

Boendekort för 2024

För de som är berättigade och önskar köpa boendekort sker utdelning följande dagar i ADA lokalen:

  • vecka 47, måndag 20 november, klockan 18-20
  • vecka 47, onsdag 22 november, klockan 18-20
  • vecka 48, tisdag 28 november, klockan 18-20
  • vecka 48, torsdag 30 november, klockan 18-20

Boendekort för 2024 kostar 600:-

Principer för boendekort hos Kobbegården ga:16:
För den föreningsmedlem som har mer än en personbil i hushållet får s.k. boendekort köpas av föreningen. För att ha rätt att köpa boendekort skall medlemmen bevisa att person folkbokförd på fastigheten är registrerad ägare till fordonet, att sådan hushållsmedlem har tjänstebil eller att det finns särskilda skäl.

Ovanstående styrks genom utdrag ur folkbokföringen, utdrag ur fordonsregistret jämte i förekommande fall intyg från arbetsgivaren (registrerad ägare av fordonet). Fordonsstatus skall vara “I trafik”. Enbart registreringsbevis räcker inte!

Utdrag ur fordonsregistret för Era bilar fås enklast genom att logga in via följande:

transportstyrelsen_site transportstyrelsen_app

Comments are closed.