Asfaltering Sisjövägen gång- och cykelbana

Asfaltering Sisjövägen gång- och cykelbana

Ur Trafiknytt, Göteborgsstad:

“Gångbanan i ert område behöver asfalteras om. Arbetet sker i etapper: 1: Fräsning. 2: Byta utslitna brunnar. 3: Lägga ny asfalt på körbanan.
Arbetet sker under dagtid klockan 07:00 – 18:00 under perioden 6–30 november.”

Trafiknytt+Sisjövägen+231106

Boende i vårt område med häck ut mot gångbanan längs Sisjövägen måste klippa in sina häckar till tomtgräns senast den 13 november. Detta då häckarna hänger ut över gångbanan som ska asfalteras. Se information: Klipp_häcken

Comments are closed.