Gårdsombud

Gårdsombud

Varje gård skall ha ett gårdsombud, gårdsombudet är styrelsens kontaktperson. Vanligt är att denne väljs för ett år och ofta finns någon form av turordning på gården. Hur man sköter detta, är upp till dom som bor på gården.

Byte av gårdsombud sker vanligen dagen efter vårens städdag men kan även ske på hösten. Anmälan om nytt gårdsombud sker till sekreteraren (se: Styrelsen).

Gårdsombudet svarar bland annat för att tillhandahålla lågenergilampor (till utebelysningen vid entreer), vattenavläsning och att leda vårens och höstens städaktiviteter.

Gårdombuden går igenom aktuell information från styrelsen och kommunicerar tillbaka medlemmarnas eventuella synpunkter.

Gårdsombudet skall hålla koll på gårdens del av det gemensamma och rapportera till styrelsen om åtgärder behövs.

Välkomstbroschyr

Föreningen har sammanställt ett informationshäfte till nyinflyttade. Syftet är att känna sig välkommen till vårt bostadsområde samt få information om hur ÖSS fungerar praktiskt och administrativt. I informationshäftet finns även en karta över området med utmarkerade detaljer som är bra att känna till. Häftet är tillgängligt som PDF här nedan ifall man önskar skriva ut själv: