Bygglov och tomtgränser

Bygglov och tomtgränser

Bygglov

Information om när du måste söka bygglov för förändringar/tillbyggen, finner du hos Stadsbyggnadsontoret. Även själva bygglovet söker du på Stadsbyggnadsontoret. Samfälligheten har inga särskillda regler utan det är vanliga bygglovsregler som gäller.

Tomtgränser

tomtgr
Din fastighet har ett område som är din egen tomt, och inom den kan du göra det som bygglagen tillåter.
Om du däremot anlägger t ex plank, veranda eller annat på område som inte ingår i din fastighet (inom din tomtgräns) begår du en handling som kan få ekonomiska och andra konsekvenser. Tänk på att många förändringar  även kräver bygglov.

Innan du gör något på din tomt – kontrollera din egen tomtgräns. På stadsbyggnadskontoret kan du köpa kartor och få information om detta. Kontakta gärna styrelsen om du är osäker på förutsättningarna vid din tomt.