Flyttanmälan

Flyttanmälan

När Ni flyttar till eller från området gäller följande:

 1. Anmäl flyttningen till samfällighetens sekreterare redan före flyttningsdagen. Enklast är att fylla i formuläret nedan.
 2. Föreningen behöver uppgift om:
  • Fastighetens adress (ex Sisjövägen 903)
  • Kundnummer, se medlemsfakturan (ex 99-999)
  • Datum för övertagandet
  • Säljarens nya adress, för eventuell kontakt
  • Köparens eller köparnas namn, de nya fastighetsägarna.
   Det är viktigt att alla eventuella nya delägare anges.
  • Köparens mejladress och telefonnummer
 3. Kundnumret hos servicebyrån följer fastigheten.
 4. Avisering av föreningsavgift och vattenförbrukning sker till den som hos föreningen är registrerad som fastighetsägare.
 5. Fördelning av vattenavgift, elavgift och föreningsavgift är angelägenheter som säljare och köpare gör upp själva utan föreningens medverkan.
 6. Det är viktigt att den gamla ägarens nya adress noteras för restfakturering och dylikt.
 7. Glöm inte att överlämna fjärrkontroller (2 stycken) och säkerhetsnycklar (2 stycken) tillhörande garageporten till köparen.

  Fastighetens adress: (t.ex. AD24, Sisjövägen 13)* Överlåtelsedatum: (Ex: 2016-05-01)* Kundnummer (Se medlemsfaktura): Eventuell kommentar:
  Säljarens namn: * Säljarens nya adress: * Säljarens nya postnummer och ort: *
  Det är viktigt att alla köparna anges, dvs alla ägare av huset. Är det fler än två, använd kommentarsfältet ovan.
  Köpare 1 namn: * Köpare 2 namn: Köparens telefon:

  * = Obligatoriskt fält