Vedeldning

Vedeldning

Nu är det kallt ute och flera i området använder sina braskaminer. Braskaminer och kakelugnar ska dock inte användas för annat än trivseleldning. Med trivseleldning menas ett par tillfällen per vecka och några få timmar per gång. Våra hus ligger tätt och röken kan påverka både grannar och miljön. På nätet finns bra information om hur man eldar bäst:
Comments are closed.