Nyårshälsning 2023

Nyårshälsning 2023

Styrelsen önskar alla en God Fortsättning och Gott Nytt År. Traditionsenligt passar styrelsen även på att skicka lite information till nya och tidigare medlemmar i vår förening.

Årsstämman 2024

Årsstämman kommer att hållas den 19 mars klockan 19:00 i Askimsskolans matsal.Motioner till årsstämman skall vara inlämnade innan årsskiftet.

Gårdsstädning 2024

Gårdsstädning under kommande år sker den 13 april respektive 9 november.

Medlemsfakturan

Medlemsfakturan ska betalas 4 gånger per år, inför varje kvartal. För fakturadatum se hemsidan, https://www.ostrasisjon.se/. Saknar man fakturan eller missar sista betalningsdag av någon anledning, kontakta styrelsen eller Axxima direkt (faktura@ostrasisjon.se). Det underlättar för alla! Missas betalningen får man som medlem 2 påminnelser, därefter lämnas medlemsfakturan till inkasso.

Postboxar

Föreningens nya postboxar har varit i drift i cirka 3 månader och har fungerat bra. För några medlemmar har adresskylten råkat vika sig inåt och det ser ut som att den försvunnit. Det kan ske när Posten lägger in breven i postfacken. Händer detta, kontakta styrelsen. Styrelsen kommer att byta ut luckorna på de fack som inte används mot bomluckor. Detta för att undvika att de fylls med reklam.

Laddplatser

Under våren planerar styrelsen kalla till möte för att rösta om laddplatser. Information om datum kommer.

Parkering

På förekommen anledning uppmanas alla medlemmar att tänka lite extra på hur vi parkerar. Tyvärr händer det att bilar parkeras snett i rutorna eller utanför rutan. Detta hindrar andra bilar från att parkera och kan försvåra för andra medlemmar att köra in i sina garage.

Vedeldning

Nu är det kallt ute och flera i området använder sina braskaminer. Braskaminer och kakelugnar bör inte användas för annat än trivseleldning. Med trivseleldning menas ett par tillfällen per vecka och några få timmar per gång. Våra hus ligger tätt och röken kan påverka både grannar och miljön. På nätet finns bra information om hur man eldar bäst:

https://www.naturvardsverket.se/vedeldning

Värmepumpar, tips

Många av oss använder luft/luft värmepumpar för att värma våra hus. Dessa är mycket bra men genererar stora mängder vatten som måste ledas bort från huset. Ofta sitter värmepumparna så att vattnet droppar rakt ner och belastar Er eller grannens källarvägg. Vattnet behöver bort från väggen och det är viktigt att åtgärda detta innan Ni eller Er närmsta granne får problem.

God Fortsättning och ett Gott Nytt 2024

önskar Styrelsen ÖSS

Comments are closed.