Browsed by
Author: ossinfo

Nybyggnation i närområdet

Nybyggnation i närområdet

Uppdatering:

Länsstyrelsen har svarat dem som överklagade bygglovet förra våren. De som önskar komplettera sin överklagan (eller överklaga igen) skall skicka in denna komplettering senast den 4 juli 2022.

Kommentar från medlem: “de första tre sifforna i diarienumret behöver tas bort för att kunna komma in i diariumet”

Tidigare inlägg:

Bygglov har beviljats på tomten mellan förskolan och Askims Domarringsväg. I korthet innebär det att befintlig fastighet (med lägenheter) kommer att rivas och ersättas av en betydligt större och högre byggnad som påverkar närboende.

Målning av tak P5/P6

Målning av tak P5/P6

Målning av taken på P5/P6 påbörjas fredagen den 17:e juni och pågår i 2 veckor. P5/P6 är parkeringen mellan BEDA och Christin.

Arbetet utförs måndag till fredag mellan 08.00-16.00. För att undvika FÄRG på bilen ska ni inte parkera på parkeringsplatserna invid garagen under dessa tider. Anslag finns även uppsatta i anslutning till parkeringsplatserna på P5/P6.