Browsed by
Författare: ossinfo

Höststädningen 7 november 2020

Höststädningen 7 november 2020

Gårdsombudsinformation inför höststädningen:

Årets höststädning sker den 7:e november. Gårdsombudsmötet är inställt på grund av rådande situation. Istället finner Ni dokumentation nedan med arbetsuppgifter för avbockning och inlämning till ansvarig (eller inskickning via mejl).

Områdeskartor med respektive gårds ansvarsområde:

Elarbete i Christin försenat

Elarbete i Christin försenat

Ny matarkabel är på plats som skall försörja den uppdaterade busshållplatsen vid Askims Svartmosse. Dock är leveransen av den nya transformatorn vid P7 försenad varför Ellevio inte är färdiga och föreningen kan inte avsluta asfalteringen. Beräknad leverans av transformator är inom ett par veckor.