Browsed by
Author: ossinfo

Gårdsstädning 13:e november

Gårdsstädning 13:e november

Alla gårdsombud kallas till gårdsombudsmöte tisdagen den 26:e oktober, 19:00 i Christin lokalen. Gårdsombudsmötet tar upp information inför gårdsstädningen 13:e november. Har gårdsombudet inte möjlighet att närvara så är det viktigt att skicka en annan representant från gården.

Nedan finns dokument till gårdsombuden med arbetsuppgifter, även kartor över gårdarnas ansvarsområden. Pricka av utförda arbetsuppgifter och lämna till ansvarig:

Kartor med ansvarsområden för respektive gård

Kallelse till extra föreningsstämma den 29 november 19:00, i Askimsskolans matsal

Kallelse till extra föreningsstämma den 29 november 19:00, i Askimsskolans matsal

Under mötet avhandlas motioner från årsmötet i våras samt styrelsens förslag för att begränsa tillgång till föreningens parkering. Kallelse med information om motioner och förslag kommer att skickas ut till medlemmarnas mejl innan mötet.

Var: Askimsskolans matsal
När: 29 november, 19:00

Välkomna,
/Styrelsen