Browsed by
Author: ossinfo

Reserverad parkeringsplats på P5

Reserverad parkeringsplats på P5

En medlem med särkilda behov har av styrelsen tilldelats en reserverad parkeringsplats på P5. Parkeringsplatsen kommer märkas med registreringsnummer på bilen som har rätt att nyttja platsen. Platsen är reserverad hela dygnet och böter kommer utfärdas om någon annan ställer sig på platsen.

Styrelsen iordningställer i samband ovanstående en ny parkeringsplats på P5, mitt emot postfacken vid P5.

Målning av parkeringslinjer

Målning av parkeringslinjer

Föreningen har beställt målning av parkeringslinjerna på våra parkeringar. Medans målning pågår går det inte att parkera utomhus på parkeringarna varför arbetet är uppdelat veckovis. Följande veckor är planerade:

vecka 23 (3-7 juni): Parkering – P7 och P5 
vecka 24 (10-14 juni): Parkering - P4, P2 och P3  
vecka 25 (17-21 juni): Parkering – P1

Karta över gårdar