Uthyrning av lokaler – regler

Uthyrning av lokaler – regler


Kontakt 1

Generella regler

Den som hyr lokalen skall vara över 25 år och skall vara närvarande hela tiden det pågår aktivitet i lokalen. Eventuell musik ska upphöra senast kl. 24.00 och lokalen ska vara utrymd senast kl. 01.00. Städning skall ha skett senast kl. 11.00 dagen efter hyrtillfället!

I samband med utrymmandet av lokalen skall ej fortsatt aktivitet pågå utanför av hänsyn till kringboende. Vid hyrestillfället förskottsbetalas hyra samt en depositionsavgift på 500 kr via SWISH (i undantagsfall kontant).

Avbokning senare är två veckor innan bokat datum återbetalas med halva lokalhyran.

Vid behov äger ÖSS representant rätt att innehålla depositionsavgiften för reglering av kostnader som uppstått exempelvis för extra städning eller söndriga/skadade inventarier. Vid tvist avgörs detta av ÖSS styrelse. Hyresgästen ska, så snart det är möjligt, anmäla till ÖSS representant, eventuella fel och brister på lokalen eller inventarier. Detta oavsett om skadan orsakats av hyresgästen eller ej. Eventuella fel och brister som upptäckts i samband med att hyresgästen kommer till lokalen bör om möjligt meddelas till ÖSS representant innan man tar lokalen i bruk.

Ordning & reda

Hyresgästen bör ta hänsyn till kringboende då lokalerna är belägna i nära anslutning till bostäder. Hyresgästen bör se till att det råder god ordning såväl i lokalen som utanför (behov bör göras på toaletten och inte runt lokalerna).

Vidare se till:

 • att alla dörrar & fönster hålls stängda under aktiviteten. Använd köksfläkten för att öka luftgenomströmningen.
 • att vädra lokalen efter användandet – utan musik på.
 • att ingen slänger skräp/fimpar cigaretter eller dylikt utanför lokalen
 • att alla är aktsamma om lokalen och dess inredning
 • att gäster följer gällande parkeringsbestämmelser för området.

Städning – & skötselregler

Hyresgästen skall se till:

 • att noggrann rengöring av toalett & pentry efter varje tillställning sker
 • att golv sopas & våt torkas
 • att alla uppsamlingskärl tömmes & rengörs
 • att vid behov städa utanför lokalen
 • att bord & stolar torkas & rengörs efter behov och ställs i ordning
 • att utrustning i pentry som använts rengörs & ställs i ordning i resp skåp
 • att se till så att fönster är stängda & alla hakar på
 • att köksfläkten ställs på minimum efter genomvädring
 • att elementen ställs på ca 18 grader – OBS!! De får ej stängas av!!
 • att till sist kontrollera att spis & kranar är avstängda och alla lampor är släckta då man lämnar lokalen.

Vid fel/förstörelse vänligen meddela styrelsen omgående.

Att tänka på att ta med sig: hushållspapper & toalettpapper