Installation av brytare i garagen

Installation av brytare i garagen

Arbete med att ersätta eluttagen i garagen startar vecka 9, nästa vecka. Måndag börjar arbetet på P7 och berörda garage har redan blivit lappade. Entreprenören kommer löpande lappa berörda garage och vi ber Er att vara observanta på datumet när Er bil måste köras ut.

Bakgrund:
Ett antal garagelängor har, vid flertalet tillfällen, varit strömlösa vilket inneburit svårigheter för våra medlemmar att ta sig in i sitt garage. Styrelsen beslöt därför att inspektera samtliga 367 garage för att lokalisera vad som gjort att säkringarna till respektive garage överbelastats. Det vi hittade var att flera av våra medlemmar stjäl ström. I de flesta fall har det rört sig om att ett grenuttag satts in i eluttaget som enbart är avsett för motorn till garageporten. I ett fåtal andra fall fanns även fasta installationer utav laddare till bland annat elbilar.

Utöver det självklara, att stjäla ström från föreningen och sina grannar är brottsligt, så föreligger stor risk för brand när man belastar vanliga eluttag under lång tid. I ett specifikt fall hade det gått så långt att höljet som omsluter koppartråden på inkommande fas hade smält. Här var vi endast timmar ifrån en elbrand i garagen. Våra bostäder ligger i flera fall mindre än 10 meter ifrån garagelängorna, så det tar inte lång tid för en brand att sprida sig mellan våra byggnader i trä.

Styrelsen har vid flera tidigare tillfällen påtalat vikten av att INTE ansluta någonting till uttaget avsett för garagemotorerna. Trots det har fler än 40 garage påträffats med egna anlutningar/grendosor etc. För att förhindra att fler inkopplingar sker på föreningens uttag har styrelsen, som en brandförebyggande åtgärd, beslutat att ta bort eluttaget och ersätta det med en fast installation i form av en brytare. Styrelsen kommer framöver även anmäla dem som stjäl ström.

Arbete med att ersätta eluttagen kommer att påbörjas omgående, med start under vecka 9. Entreprenören kommer att sätta upp lappar på berörda byggnader med info om vilka datum som är aktuella för resp garagelänga. På måndag påbörjas arbetet på P7 och berörda garage har blivit lappade. Samtliga bilar behöver köras ut under dessa dagar, och vi ber er att vara observanta på datumet då er bil måste köras ut. Det kostar annars föreningen ytterligare pengar för entreprenören skall komma tillbaka.

Comments are closed.