Brandfara, ladda inte i garagen

Brandfara, ladda inte i garagen

Styrelsen vill påminna om att det inte är tillåtet att att koppla in sig på eluttagen i garagen, dessa är avsedda för garageportarna. Vid genomgång förra veckan hittades en del otillåtna inkopplingar i garagen.

Det fanns även en inkoppling för laddning av elbilar i ett vanligt vägguttag. Som synes kunde det gått riktigt illa om det inte upptäckts i tid.

Comments are closed.