Molok vid P4 stängd

Molok vid P4 stängd

Moloken på P4 är avstängd på grund av brand för några veckor sedan. Det har gått hål i botten på moloken som måste åtgärdas, grundvatten läcker in. Avfall slänger ni istället i molkerna vid P2/P3 eller vid P5/P6.

Ställ aldrig avfall utanför molokerna, gå till närliggande molok istället! Fåglar och andra djur är där och letar, soporna sprids enligt nedan. Dessutom tar Renova ALDRIG hand o sopor som står utanför molokerna.

Comments are closed.