Klart: Uppdatering av föreningens fibernätverk

Klart: Uppdatering av föreningens fibernätverk

Ownit har meddelat att uppdateringen är klar. Det återstår fortfarande fiberkonvertrar att byta hos några medlemmar, detta då installationen fick flyttas fram av olika skäl.

Torsdagen den 15/4 kommer de utföra aktiveringen av de nya switcharna. När de aktiveras så behöver de flytta över alla hus från den gamla utrustningen till den nya och det kommer leda till driftstörningar där alla medlemmar kommer vara utan bredband under ett antal timmar under dagen.

Comments are closed.