Elarbete i Christin försenat

Elarbete i Christin försenat

Ny matarkabel är på plats som skall försörja den uppdaterade busshållplatsen vid Askims Svartmosse. Dock är leveransen av den nya transformatorn vid P7 försenad varför Ellevio inte är färdiga och föreningen kan inte avsluta asfalteringen. Beräknad leverans av transformator är inom ett par veckor.

Comments are closed.