Sommarmejl

Sommarmejl

Idag är det 1 juli och många planerar för semester, om man inte redan har semester. Våren har varit händelserik och påverkat oss alla på olika sätt. Sällan har man sett så mycket folk i området och på gårdsstädningen var det många som tog tillfället i akt att träffas. Styrelsen har sammanställt lite information och några förmaningar inför sommaren. Önskar alla en härlig sommar!

Bredband:
Christin drabbades av ett avbrott på fibern i samband med de pågående markarbetena på vägen genom Christin. En olycklig sten i kombination med tung lastbil var orsaken. Fibern är lagad och dessutom försedd med förstärkt fiberrör som skall klara stora påfrestningar. Gårdarna 18-20 har flera gånger under våren påverkats av störningar på Internet. Styrelsen har en pågående dialog med Ownit hur de skall förebygga problem framöver.

Kompostpåsar:
Alla fick nyligen nya kompostpåsar och klarar sig nog över sommaren. Dock, när Ni får slut på kompostpåsar i höst, då kontaktar Ni styrelsen som hjälper Er med en ny bunt.

Inbrott i Garage:
Som många säkert läste på Safeland så drabbades en av våra medlemmar av en smash-grab kupp i sitt garage. Som alltid är det viktigt med Grannsamverkan, hjälp varandra när Ni åker bort och håll uppsikt i området. Tveka in att hälsa på folk Ni möter på parkeringen och i området, det är mycket effektivt och förebyggande.
Önskar ni appen Safeland så finns den att ladda ner till IPhone och Android telefoner. Via denna app kan man skicka ut information som är viktig för oss som bor i Östra Sisjöns Samfällighetsförening. För att få tillgång till ÖSS-gruppen behöver man bli tillagd av administratören, kontakta styrelsen med den mejladress ni användt vid registrering i appen.

Förtydligande om bilar inne i området:
Det har varit mycket bilar inne i området, varför det är bra med ett förtydligande av vad som gäller:

  • Endast på/avlastning, max 15 minuter, får ske inne i området
  • Inga bilar får hindra genomfartstrafik, brandbilar och ambulanstrafik måste alltid kunna passera. Senast igår behövde en ambulans passera genom Christin
  • Inga bilar får parkeras inom området, markerade parkeringsplatser skall användas.
  • Byggherren, dvs. beställaren av arbetet, skall se till att entreprenörer får vetskap om rådande regler.
  • Eventuella undantag hanteras av P-tjänst Väst. P-tjänst Väst kan ge tillfälligt tillstånd för tidsbegränsad parkering inom området, synnerliga skäl krävs. Styrelsens medlemmar kan ej ge tillstånd till parkering i området.

El och belysning i garage:
Man får under inga omständigheter ansluta någon el-utrustning, byta till egna lampor eller göra egna elinkopplingar i garagen. Elen i våra garage är enbart till för garageportarna samt befintlig takbelysning. Olika inkopplingar har orsakat problem under åren och dessa elfel kan vara mycket svåra att lokalisera, brandrisk föreligger.

ComHem blir digitalt:
ComHem byter till att sända kanalerna i Basutbudet digitalt. Detta betyder att Ni behöver ha en digital mottagare i TV:n samt ändra kanalinställningen i TV:n. De digitala kanalerna finns redan nu tillgängliga och de analoga sändningarna kommer att upphöra i september.

Rastning av hundar i området och Göteborgs Kommun:
Göteborgs Kommun har regler för rastning av hundar på lekplatser och gräsytor tänkta för lek. Dessa regler, se nedan, gäller även inom ÖSS. Naturligtvis skall även att kattägare ha uppsikt över sina djur så att de inte utnyttjar områdets sandlådor.
Regler för hundägare inom Göteborgs Kommun

Regler för biltvätt inom Göteborgs Kommun, inklusive ÖSS:
Tvätta inte bilen på gatan, gården eller p-platsen. Då hamnar oljerester, tungmetaller och andra kemikalier i mark, sjöar och hav. Det är ämnen som är skadliga för både människor och miljö. Det finns flera bra tvättstationer som skall användas för tvätt av bilar.
Regler för biltvätt inom Göteborgs Kommun

Önskar alla en härlig sommar!
/Styrelsen

Kommentarer är stängda.