HLR utbildning inom ÖSS

HLR utbildning inom ÖSS

Östra Sisjöns Samfällighet kommer att sätta upp en hjärtstartare utanför BEDA lokalen. I samband med detta kommer Erik Henning att hålla HLR-kurs vid fyra tillfällen, kurser i hjärt-lungräddning. Kurserna hålls i ADA lokalen.

Att delta i kursen är gratis för medlemmar men anmälan är bindande. Vid varje tillfälle finns 20 platser.
(Obs! Vid förhinder är det viktigt att avanmäla sig, så att personer på kö kan få platsen istället. Föreningen fakturerar en frånvaroavgift på 100 kr om Ni uteblir utan att avanmäla Er 24 timmar innan kursen startar.)

Anmäl här

Kvällstid:

  • Måndag 2/5, klockan 19:00, ADA-lokalen (13 anmälda)
  • Måndag 16/5, klockan 19:00, ADA-lokalen (11 anmälda)
  • Tisdag 31/5, klockan 19:00, ADA-lokalen (11 anmälda)

Dagtid:

  • Tisdag 17/5, klockan 14:00, ADA-lokalen (12 anmälda)

(antalet anmälda uppdaterat den 27e april)

Hjärtstartare i området är ett medlemsbeslut på årsstämma.

Molok på P4 trasig

Molok på P4 trasig

Moloken för hushållsavfall på P4 har gått sönder och måste repareras. Därför är den tillfälligt stängd. Släng istället Ert avfall i molokerna på P2/P3 (norr om Askims Domarringsväg) alternativt på P5/P6.

Ställ inga avfallspåsar bredvid molokerna på P4! Det drar till sig fåglar och råttor som rotar i påsarna och sprider avfall över parkeringen.

Tack för hjälpen!