Allmän info

Allmän info

Kompostpåsar
Har ni behov av nya bruna påsar för kompostavfall så skickar Ni ett mejl till styrelsen och Anna hjälper Er med nya påsar.

Matning av fåglar drar till sig råttor
På en del gårdar är det medlemmar som lägger ut mat till fåglarna. Tyvärr är det inte enbart fåglar som tar del av denna mat, utan även råttorna blir glada. Undvik därför att mata fåglar i Er trädgård eller ute på gårdarna. Istället kan man gärna hänga upp mat till fåglarna på andra sidan vägen, i skogskanten.

Blockering för ambulanstransport
För ett par veckor blev ambulans hindrad från att köra in och hämta en behövande. Någon hade parkerat en bil som blockerade framkomligheten genom området. Ambulansen tutade flera gånger utan att detta uppmärksammades. Det är naturligtvis helt oacceptabelt och kan innebära fara för liv.
Styrelsen vill påpeka att vi medlemmar ansvarar för våra fordon, fordon som tillhör våra besökare samt våra anlitade hantverkares fordon. Naturligtvis får man tillfälligt stanna för att lasta eller lossa men man måste hela tiden ha fordonet under uppsikt och vara beredd på att flytta sig vid behov. Ambulans och brandkår måste alltid kunna komma fram och det kan handla om sekunder.


Kommentarer är stängda.