Utskick av felaktig faktura för boendekort

Utskick av felaktig faktura för boendekort

Det gick i dagarna ut ett felaktigt fakturautskick till flera medlemmar. Dessa felaktiga fakturor avser avgift för boendekort under 2018 men skall inte betalas. Bakgrunden är en miss i kommunikationen och styrelsen beklagar det inträffade.

De felaktiga fakturorna för boendekort kommer att krediteras under tisdag, 22 maj, och skall följdaktligen inte betalas.

Alla som fått felaktiga faturor kommer att få ett mejl med en krediterad faktura. Har någon redan betalat denna felaktiga faktura så kommer föreningens redovisningsbyrå att justera detta belopp framöver. Avgiften för boendekort 2018 kommer istället att faktureras på kommande medlemsfaktura för kvartal 3. Medlemsfakturan skall vara betald senast den 30 juni.

Avgiften för boendekort under 2018 är 200:- enligt beslut på Årsstämman 2017:


Kommentarer är stängda.