God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År

2017 är snart slut och styrelsen vill passa på att önska alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År. Det vi kommer att komma ihåg mest från 2017 är kanske våra nya garageportar?
Innan året stängs helt skall föreningen göra ett bokslut och hålla årsmöte. Årsmötet kommer att hållas tisdagen den 20 mars i Askimsskolans Matsal. Styrelsen hälsar alla välkomna.

Lite kort info:

Garageportar
I dagarna görs de avslutande justeringarna på en del portar och därefter anses installationen avslutad. Vi medlemmar börjar vänja oss vid att stänga portarna men fortfararande glömmer en del att stänga sin port eller råkar stanna porten med en oavsiktlig knapptryckning. Ta för vana att alltid vänta kvar tills Ni ser att porten har stängt sig och dra alltid för knappskyddet på fjärrkontrollen.

Belysning I, nya armaturer
Vår gatubelysning i området behöver bytas ut. På grund av olika miljöbeslut går det inte att få tag på reservdelar till befintliga armaturer. Mellan gård 9 och gård 11, längs gångvägen ifrån tunneln under Sisjövägen, har föreningen satt upp nya armaturer på prov. Alla medlemmar uppmanas att gå förbi dessa armaturer och lämna synpunkter, både positiva och negativa synpunkter är välkomna.

Belysning II, gårdsbelysning
Tänk på att vi medlemmar själva är ansvariga för gårdsbelysningen på våra hus. Går den sönder och behöver bytas så kontaktar Ni gårdsombudet eller styrelsen som hjälper Er med en ny lampa som Ni byter till.

Grannsamverkan
Många medlemmar har redan anslutit sig till Trygve appen som är en del av grannsamverkan i vårt område. I appen lägger polisen upp händelser i västra Göteborg (och hela landet) som kan påverka oss och vi medlemmar har möjlighet att varna varandra om händelser i vårt närområde. Installera appen (finns på GooglePlay och AppStore) och mejla styrelsen så lägger vi till Er i gruppen ”Östra Sisjons Samfällighetsförening”

Värmepumpar, ett tips
Många av oss använder luft/luft värmepumpar för att värma våra hus. Dessa är mycket bra men genererar stora mängder vatten som måste tas om hand och ledas bort från huset. Ofta sitter värmepumparna så att vattnet droppar rakt ner och belastar källarväggen eller i värsta fall, grannens källarvägg. Vattnet behöver bort från väggen och det är viktigt att åtgärda detta innan Ni får problem.

Motioner
Glöm inte att lämna in eventuella motioner till Årsmötet innan 31 december 2017!

Boendekort
Glöm inte att börja använda Era nya boendekort den 1 januari 2018!

God Jul! …och Gott Nytt År!

/Styrelsen


Comments are closed.