Gårdsstädning

Gårdsstädning

Samfälligheten har två gemensamma städdagar per år, en lördag på våren och en på hösten. Deltagandet är obligatoriskt! För alla städdagar gäller:

 • Förrådet i ADA öppnas kl 9.00
 • Avfallet hämtas på måndagen.

Samfälligheten är indelad i ansvarsområde/städområde för respektive gård, se kartor.

Gårdsombuden leder städarbetet utifrån de instruktioner styrelsen ger. Under mellanperioden sker ogräsbekämpning inom städområdet på det sätt som varje gård bestämmer, dock skall ansvarsområdet skötas kontinuerligt.

I samband med städdagar sker översyn av byggnader, mark, park och lekutrustning.

På höststädningen gör vi följande grundstädning:

 • Sopa löv i hela området, läggs i papperssäckar som ställs på insamlingsplatserna.
 • Rensa ogräs mellan asfalt och plattyta/mur.
 • Städa ur rabatterna från skräp.
 • Rensa hängrännorna på egna huset, på garage och förråd som ingår i gårdens område.
 • Rensa dagvattenbrunnarna.
 • Kratta ur sanden på Ada, Beda och Cristin-lekplatserna.
 • Rensa och sopa in sand i sandlådorna på gården och på lekplatserna.
 • Snygga till inne på gårdarna.

På vårstädningen så gör vi följande grundstädning:

 • Sopa grus i hela området, sopningsbilen kommer på måndagen efter städhelgen.
 • Sopa grus/sand ur garage och P-platser.
 • Kratta ur gruset från gräsmattorna där snöupplag har funnits
 • Städa ur alla rabatter från skräp
 • Kratta ur sandlådorna från katt och hundlämningar
 • Rensa hängrännor på samtliga hus i området
 • Rensa dagvattenbrunnarna
 • Plocka in skräp från området strax utanför vårt område.
 • Kontrollera att det finns lövsilar vid utloppet för hängrännan och att hängrännan ansluter ordentligt till dagvattenledningen.
 • Klipp häckar – fastighetsägare skall följa kommunens regler.

Sopar gör vi för att sopbilen skall komma åt gruset. Han kommer inte åt vid kantstenar, garageväggar eller i hålor, typ brunnshålor eller mindre sättningar i asfalten. Farthindren, guppen, är också svåra.