Parkering

Parkering

Parkeringsregler

Parkering är endast tillåten på markerade p-platser. Personbilar, motorcykel och moped klass 1 parkerar på markerade p-platser mot gällande avgift.
Vid parkering på andra platser eller av andra fordon än personbilar kommer kontrollavgift (”parkeringsböter”) att uttas.
Av- och pålastning av tyngre last (såsom möbler, vitvaror mm) får ske inom området under kortare tid ( 15 minuter ).
Motorcykel, scooter och moped klass 1 kan även parkeras vid det egna huset, på tomten.

Avgifter för parkering

Gästparkering är avgiftsbelagd under nätter och helger

I stort gäller följande:
Parkeringsavgiften är 3:- kronor per timma, max 39 kronor per dygn.
Avgiftsfri parkeringstid är vardagar, måndag till fredag, klockan 07:00 – 18:00.
Övrig tid utgår avgift.

Boende kan, erhålla ett boendekort som tillåter gratis parkering av familjens andrabil. Kontakta ansvarig i styrelsen.

Övervakning

Samfälligheten har skrivit avtal med Parkeringstjänst Väst AB för övervakning av parkerade bilar inom hela området, även inne bland gårdarna.

De flesta parkeringsfrågorna skall tas upp direkt med parkeringsbolaget. Speciellt gäller detta åsikter om kontrollavgifter (”parkeringsböter”).