Husdjur

Husdjur

Husdjur, t.ex. hundar och katter, skall skötas så att sanitär olägenhet inte uppstår. Sanitär olägenhet kan vara kattkiss på uteplatser eller kattbajs i sandlådan, ihållande hundskall eller att hundbajs lämnas kvar på marken i närheten av bebyggelse.

Lagen säger: ”Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till dess natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter”. Detta innebär att en katt som bor på landet kan tillåtas att fritt ströva omkring medan en katt i ett tätbebyggt område skall när den är utomhus vistas i kattgård eller under uppsikt.

Lagen säger: ”Katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad får dödas av jakträttshavaren eller av någon som företräder denne”. Genom att förse katten med halsband eller telefonnummer eller låta veterinär öronmärka den minskar du risken att få din katt avlivad.

Som kattägare skall du ta hänsyn till att många personer är allergiska och kan uppleva stora obehag av små mängder katthår. Allergiker och de som inte tycker om katter har rätt att ha öppna fönster och dörrar utan risk för att katter kommer in.

Obs! Förskolan Askims Domarringsväg är inte rastplats för hundar och personalen har meddelat ÖSS att det händer att barn och lärare får hundbajs på kläderna.