Gårdsstädning 13:e november

Gårdsstädning 13:e november

Alla gårdsombud kallas till gårdsombudsmöte tisdagen den 26:e oktober, 19:00 i Christin lokalen. Gårdsombudsmötet tar upp information inför gårdsstädningen 13:e november. Har gårdsombudet inte möjlighet att närvara så är det viktigt att skicka en annan representant från gården.

Nedan finns dokument till gårdsombuden med arbetsuppgifter, även kartor över gårdarnas ansvarsområden. Pricka av utförda arbetsuppgifter och lämna till ansvarig:

Kartor med ansvarsområden för respektive gård

Comments are closed.