Januarifakturan och kvartalsfakturor i förskott

Januarifakturan och kvartalsfakturor i förskott

Våra medlemsfakturor skall betalas i förskott, innan fakturaperioden börjar. Att vi för tillfället betalar i mitten av fakturaperioden är tyvärr ett arv från föreningens tidigare redovisningsbyrå som hade problem med fakturorna vid ett par tillfällen. Detta kommer att justeras under våren, se nedan. Under nästa år kommer föreningen även att införa ”Debiteringslängd” och då krävs att föreningen har förutbestämda, fasta förfallodagar på fakturorna. Debiteringslängd är ett krav för att föreningens fakturering skall fungera bättre framöver.

Januarifakturan är utskickad och skall vara betald den 31 januari.

Under början på året så justerar föreningen fakturadatumen så att föreningen blir i fas med marsfakturan och då betalar vi medlemmar kvartalsfakturan i förskott. Det innebär att fakturorna får följande betalningsdatum, se nedan.

Kommande kvartalsfakturor med förfallodag:
• 17Q4 – 30/11 2017
• 18Q1 – 31/1 2018
• 18Q2 – 31/3 2018 (föreningen i fas med förskottsbetalning, betalas innan Q2 börjar)
• 18Q3 – 30/6 2018 (inkluderar vattenavstämning)
• 18Q4 – 30/9 2018
• 19Q1 – 31/12 2018
• 19Q2 – 31/3 2019
osv…

En återgång till att betala fakturan i förskott och fasta, förutbestämda förfallodagar är bra. Det blir lättare att kommunicera (t.ex. lägga på hemsidan) och naturligtvis blir det lättare för oss medlemmar att planera vår ekonomi. Förskjutningen som uppkommit är mycket olycklig och har ställt till det på olika sätt.

Vid eventuella frågor eller synpunkter kontakta styrelsen.

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År

2017 är snart slut och styrelsen vill passa på att önska alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År. Det vi kommer att komma ihåg mest från 2017 är kanske våra nya garageportar?
Innan året stängs helt skall föreningen göra ett bokslut och hålla årsmöte. Årsmötet kommer att hållas tisdagen den 20 mars i Askimsskolans Matsal. Styrelsen hälsar alla välkomna.

Lite kort info:

Garageportar
I dagarna görs de avslutande justeringarna på en del portar och därefter anses installationen avslutad. Vi medlemmar börjar vänja oss vid att stänga portarna men fortfararande glömmer en del att stänga sin port eller råkar stanna porten med en oavsiktlig knapptryckning. Ta för vana att alltid vänta kvar tills Ni ser att porten har stängt sig och dra alltid för knappskyddet på fjärrkontrollen.

Belysning I, nya armaturer
Vår gatubelysning i området behöver bytas ut. På grund av olika miljöbeslut går det inte att få tag på reservdelar till befintliga armaturer. Mellan gård 9 och gård 11, längs gångvägen ifrån tunneln under Sisjövägen, har föreningen satt upp nya armaturer på prov. Alla medlemmar uppmanas att gå förbi dessa armaturer och lämna synpunkter, både positiva och negativa synpunkter är välkomna.

Belysning II, gårdsbelysning
Tänk på att vi medlemmar själva är ansvariga för gårdsbelysningen på våra hus. Går den sönder och behöver bytas så kontaktar Ni gårdsombudet eller styrelsen som hjälper Er med en ny lampa som Ni byter till.

Grannsamverkan
Många medlemmar har redan anslutit sig till Trygve appen som är en del av grannsamverkan i vårt område. I appen lägger polisen upp händelser i västra Göteborg (och hela landet) som kan påverka oss och vi medlemmar har möjlighet att varna varandra om händelser i vårt närområde. Installera appen (finns på GooglePlay och AppStore) och mejla styrelsen så lägger vi till Er i gruppen ”Östra Sisjons Samfällighetsförening”

Värmepumpar, ett tips
Många av oss använder luft/luft värmepumpar för att värma våra hus. Dessa är mycket bra men genererar stora mängder vatten som måste tas om hand och ledas bort från huset. Ofta sitter värmepumparna så att vattnet droppar rakt ner och belastar källarväggen eller i värsta fall, grannens källarvägg. Vattnet behöver bort från väggen och det är viktigt att åtgärda detta innan Ni får problem.

Motioner
Glöm inte att lämna in eventuella motioner till Årsmötet innan 31 december 2017!

Boendekort
Glöm inte att börja använda Era nya boendekort den 1 januari 2018!

God Jul! …och Gott Nytt År!

/Styrelsen

Utlämning av boendekort 2018

Utlämning av boendekort 2018

Principer för boendekort hos Kobbegården ga: 16:

För den föreningsmedlem som har mer än en personbil i hushållet får s.k. boendekort köpas av föreningen. För att ha rätt att köpa boendekort skall medlemmen bevisa att person folkbokförd på fastigheten är registrerad ägare till personbil eller att sådan hushållsmedlem har tjänstebil eller att det finns särskilda skäl.

Ovanstående styrks genom utdrag ur folkbokföringen, utdrag ur fordonsregistret jämte i förekommande fall intyg från arbetsgivaren (registrerad ägare av fordonet). Fordonsstatus skall vara ”I trafik”. Enbart registreringsbevis räcker inte!

Följande dagar går sker utlämning av boendekort i BEDA lokalen:

Vecka 47:

  • Måndag 20 november, 18.00-20.00
  • Onsdag 22 november, 18.00-20.00

Vecka 48:

  • Tisdag 28 november, 18.00-20.00
  • Torsdag 30 november, 18.00-20.00

Boendekort för 2018 kostar 200:-

Utdrag ur fordonsregistret för Era bilar fås enklast genom att logga in via följande:

transportstyrelsen_site transportstyrelsen_app