Dåligt tryck pga elfel

Dåligt tryck pga elfel

Samfälligheten är förtillfället drabbad av dåligt tryck på vattnet. Anledningen är en pump i närområdet som påverkar bland annat ÖSS. Arbete pågår, läs mer på kommunens hemsida om pågående akuta ärenden:
2018-06-01 15.00
Sisjöområdet.

Vi har strömavbrott i vår pumpstation på Tåledsvägen.
Elkabeln till stationen är avgrävd. Ellevio ska laga den.
​Dricksvatten finns att hämta i vattenpost vid Askims Domarringsväg 23 och mittemot Gamla Särövägen 58
Utskick av felaktig faktura för boendekort

Utskick av felaktig faktura för boendekort

Det gick i dagarna ut ett felaktigt fakturautskick till flera medlemmar. Dessa felaktiga fakturor avser avgift för boendekort under 2018 men skall inte betalas. Bakgrunden är en miss i kommunikationen och styrelsen beklagar det inträffade.

De felaktiga fakturorna för boendekort kommer att krediteras under tisdag, 22 maj, och skall följdaktligen inte betalas.

Alla som fått felaktiga faturor kommer att få ett mejl med en krediterad faktura. Har någon redan betalat denna felaktiga faktura så kommer föreningens redovisningsbyrå att justera detta belopp framöver. Avgiften för boendekort 2018 kommer istället att faktureras på kommande medlemsfaktura för kvartal 3. Medlemsfakturan skall vara betald senast den 30 juni.

Avgiften för boendekort under 2018 är 200:- enligt beslut på Årsstämman 2017:

Marsfakturan påväg, medlemsfakturor under året

Marsfakturan påväg, medlemsfakturor under året

Fakturan för mars är på väg till oss medlemmar. Den skall vara betald 31 mars.

Våra medlemsfakturor skall betalas i förskott, innan fakturaperioden börjar. Föreningen inför nu även ”Debiteringslängd” och då krävs att föreningen har förutbestämda, fasta förfallodagar på fakturorna. Debiteringslängd är ett krav för att föreningens fakturering skall fungera bra även framöver.

Kommande kvartalsfakturor med förfallodag:
• 18Q2 – 31/3 2018 (betalas innan Q2 börjar)
• 18Q3 – 30/6 2018 (inkluderar vattenavstämning)
• 18Q4 – 30/9 2018
• 19Q1 – 31/12 2018
• 19Q2 – 31/3 2019
osv…

Fasta och förutbestämda förfallodagar är bra. Det blir lättare att kommunicera (t.ex. lägga på hemsidan) och naturligtvis blir det lättare för oss medlemmar att planera vår ekonomi.

Vid eventuella frågor eller synpunkter kontakta styrelsen.

Gårdsstädning under 2018

Gårdsstädning under 2018

Datum för gårdsstädning är bestämt:

  • Vårsstädning lördag 14 april
    Gårdsombuden träffas torsdag 22 mars
  • Höststädning lördag 10 november
    Gårdsombuden träffas torsdag 25 oktober