Elarbete i Christin

Elarbete i Christin

På onsdag eller torsdag (30 september eller 1 oktober) kommer Ellevio påbörja elarbeten i södra Christin. Det kommer att läggas en matarkabel från transformatorn vid P7 till den uppdaterade busshållplatsen, Askims Svartmosse.

Problem med vatten

Problem med vatten

Ansvariga för vattnet inom Göteborgskommun meddelar att en pump gått sönder nere i Askim. Detta påverkar vattnet in till föreningen. Mer information kommer på kommunens sida över akutåtgärder. Eventuellt kommer vattnet att behöva stängas av helt under en tid. Blir det långvarigt kommer det meddelas var vi kan hämta vatten.
Vattenavstägningar Göteborgskommun