Vatten

Vatten

Vattendistribution i området

Föreningen har avtal med VA-verket om leverans av vatten: I området finns tre mätare som VA-verket läser av och debiterar föreningen.

I varje fastighet har föreningen undermätare. Dessa mätare läses av under april varje år, av gårdsombudet, och debiteras fastighetsägaren. Den enskilde fastighetsägaren sparar på detta sätt in kostnaden för egen mätaravgift.

Vattendebitering sker samtidigt med debiteringen av föreningsavgiften. Slutdebiteringen sker i maj och under året görs en schablondebitering baserad på föregående års förbrukning.

Mätaren i huset

På båda sidor om husets vattenmätare finnsventiler avstängningskranar, dessa bör kontrolleras minst en gång per år. Stäng en kran i taget och kontrollera att inget vatten kommer i dina vanliga kranar. Öppna sedan bägge kranarna vid vattenmätaren. När dom är helt öppna, vrid ner dom en liten bit.

Ingående vattenledning fram till och med vattenmätaren ingår i gemensamhetsanläggningen. Vid fel på dessa delar ombedes du kontakta styrelsen.

Vattenavstängning i huset

Vid problem inne i huset, stäng av vattnet vid mätaren, enligt ovan.

Avstängning av det lokala nätet, utanför huset.

OBS! Vid behov av att stänga av det lokala nätet utanför huset så kontakta alltid någon i styrelsen för hjälp.

Det lokala nätet behöver stängas av vid reparation av vattenmätaren eller flyttning av varmvattenberedaren etc. Detta måste planeras i god tid. Följ instruktionerna för planeringen enligt nedan.

ADA

Sektionering av vattenledningarna inom Ada
Sektionering av vattenledningarna inom Ada

Klicka på kartan för större bild

 • Gård 1: SV 101-135
 • Gård 2: SV 137-143, SV169-183
 1. Stäng av vattnet med ventilen AV1
 2. Tömning av sektionen: Öppna brandposten

 • Gård 2: SV 145-167
 • Gård 3: AD 208-254
 • Gård 4: AD 190-206
 1. Stäng av vattnet medventilen AV2
 2. Tömning av sektionen: Öppna EV2

 • Gård 5: AD136-170
 1. Stäng av vattnet med ventilen AV3
 2. Tömning av sektionen: Öppna EV3

 • Gård 4: AD172-188
 • Gård 6: AD104-134
 1. Stäng av vattnet med ventilen AV4
 2. Tömning av sektionen: Öppna EV4

BEDA

Sektionering av vattenledningarna inom Beda
Sektionering av vattenledningarna inom Beda

Klicka på kartan för större bild

 • Gård 7: AD105-141
 1. Stäng av vattnet med ventilen AV1
 2. Tömning av sektionen: Öppna V1

 • Gård 8: AD143-167
 • Gård 9: AD169-207
 • Gård10: SV241-245
 1. Stäng av vattnet med ventilerna AV2A och AV2B
 2. Tömning av sektionen: Öppna V2

 • Gård10: SV215-239
 • Gård11: SV247-289
 • Gård12: SV185-213
 1. Stäng av vattnet med ventilerna AV2B och AV3
 2. Tömning av sektionen: Öppna V3

CHRISTINE

Sektionering av vattenledningarna inom Christine
Sektionering av vattenledningarna inom Christine

Klicka på kartan för större bild

 • Gård 13: SV 291-305, SV 313-323
 • Gård 14: SV 363-389
 1. Stäng av vattnet med ventilen AV1
 2. Tömning av sektionen: Öppna V0

 • Gård 13: SV 307-311
 • Gård 15: SV 325-341, 349-361
 1. Stäng av vattnet med ventilen AV2
 2. Tömning av sektionen: Se nedan

 • Gård 16: SV 393-439
 1. Stäng av vattnet med ventilen AV3
 2. Tömning av sektionen: Öppna V3

 • Gård 15: SV 343-347
 • Gård 17: SV 441-447, 457-471
 1. Stänga av vattnet: Börja med att öppna ventil AV0. Stäng sedan ventilerna AV4A och AV4B. Glöm inte stänga AV0 efteråt!
 2. Tömning av sektionen: Öppna V4

 • Gård 17: SV 449-455
 • Gård 18: SV 511-537
 1. Stäng av vattnet med ventilen AV5
 2. Tömning av sektionen: Öppna V5

 • Gård 18: SV 503-509
 • Gård 19: SV 539-559
 • Gård 20: SV 473-501
 1. Stänga av vattnet: Börja med att öppna ventil AV0. Stäng sedan ventilerna AV6A och AV6B. Glöm inte stänga AV0 efteråt!
 2. Tömning av sektionen: Öppna V6

 1. Tömning av sektion AV2: Stäng ventil AV4A (i stället för AV2) Öppna V0
  OBS: Därmed töms ledningarna även till gårdarna 13, 14 och 16.