Snö och skottning

Du ansvarar som fastighetsägare för vinterväghållningen i anslutning till din fastighet. Vissa gemensamma stråk i området sköts genom föreningens försorg av entreprenör. Av flera skäl minimerar samfälligheten salt vid väghållningen (för att eliminera att flisen i sandlådorna blir obrukbar sker viss, låg, inblandning av salt). Fastighetsägarna uppmanas att inte heller använda salt. Flis för sandning finns att hämta i de utplacerade sandlådorna. Efter vintersäsongen sopas flisen/sanden upp på de gemensamma stråken genom föreningens försorg, övriga område hanteras av fastighetsägarna och … Fortsätt läsa Snö och skottning