Lekplatser

Lekplatser

Inom området finns tre lekplatser. En i varje område Ada, Beda och Christin. Lekplatsen i Christin är speciellt inriktad på mindre barn.

Styrelsen försöker hålla efter utrustningen på lekplatserna, men uppmanar alla småbarnsföräldrar att hjälpa till när ni är på lekplatsen. Rapportera till styrelsen om något inte är som det skall. Gungor och lekutrustning med rörliga delar är utsatta för påfrestningar och slitage.

Se gärna på skruvar, är de i dragna? Se på delarna på lekutrustningen – är de intakta eller skadade? Se på kedjor och annat på gungor. Anmäl genast sådant som inte är som det skall så ser vi till att få utrustningen i full funktion så snart som vi kan.