Garageportar

Garageportar

Fjärrkontroller

Fjärrkontrollen till våra portar heter ”Marantec digital 313 868 mhz”. De har 3 st knappar som alla har samma funktion. Porten kan startas & stoppas med samma knapp oavsett var porten befinner sig.

Locket som sitter på fjärrkontrollen är till för att man inte ska komma åt knapparna omedvetet. Ta för vana att dra skyddet över knapparna.

Önskar man köpa nya eller fler fjärrkontroller kontaktar man Västsvenska Port&El: http://www.vpe.se/

Batterier i fjärrkontrollen byter man själv när det behövs. Batteri till fjärrkontrollen heter CR2032.

Semi-manuell stägning av garageportarna

På baksidan av motorn som sköter garageporten finns 3 knappar. Den nedersta av dessa stänger garageporten. När man trycker på knappen så börjar garageporten att stängas direkt. (Man hinner ut utan problem innan porten är stängd.)

Rör INTE knappen i mitten, till höger, då denna programmerar om fjärrkontrollerna och Er port slutar fungera.

Nödöppning

Behöver man nödöppna porten så används den lilla nyckeln man kvitterade ut tillsammans med fjärrkontrollerna.

I ovankant på porten finns ett litet lås som skall vridas om. När detta lås är öppnat kan man dra ut en låscylinder samt en vajer fäst mellan cylindern och garageporten. Dra i vajern tills ni känner att det klickar till. Genom att dra i vajern frigörs motorn. Sätt därefter tillbaka låscylindern och det går att dra upp porten manuellt.

När man vill återställa porten så drar man i den gröna kulan som hänger vid motorn. Därefter trycker man på fjärrkontrollen och motorn kommer att börja röra sig och hakar fast i porten igen.