Garage och förråd

Garage och förråd

Garage

Garagen tillhör föreningen och ingår i föreningsavgiften.

  • Garageportarna skall hållas stängda och låsta bl a med tanke på stöld, skadegörelse, brand etc. men också pga. risker för att barn kan komma till skada vid lek genom att portar kan slå igen.
  • Motorvärmare får absolut inte kopplas in från eluttagen på utsidan eller insidan av garagen.
  • Inga sladdar får vara inkopplade på natten från eluttagen på utsidan av garagen.
  • Kontrollera portarnas kondition regelbundet.

För de som skaffar el-bilar finns möjlighet att få ström i garagen för detta ändamål.

Vid eventuella problem med garagen, kontakta styrelsen.

Förråd

Förråden tillhör föreningen och ingår i föreningsavgiften.

Se till att alltid hålla dörren till förråden låsta så inga obehöriga har tillträde.