Biltvätt

Biltvätt

Föreningen följer givetvis Göteorgsstads regler och det är absolut förbjudet att tvätta bilar och andra fordon i området. Behöver ni tvätta er bil så finns det både automatiska och manuella biltvättar i närheten.

Saxat från Göteborgs Stads hemsidor:

Inte tillåtet tvätta bilen på gatan

Många frågar miljöförvaltningen. Den som tvättar bilen på gatan och låter det orenade vattnet rinna ut i dagvattenbrunnarna bryter mot miljöbalken. Enligt lagen är det nämligen inte tillåtet att släppa ut orenat avloppsvatten.

Många bilägare väljer att tvätta sina bilar på garageuppfarten, gården eller p-platsen. Det förorenade vattnet från tvätten rinner sedan direkt ned i dagvattenledningarna. Därifrån leds vattnet vidare – i de allra flesta fall i orenat skick.