Belysning

Belysning

Belysning på fastigheter

Du ansvarar själv för byte av glödlampor på din fastighet (”sopskåpet”). Byt snarast när lampan gått sönder! Endast lågenergilampor skall användas.
Lampor erhålls kostnadsfritt av styrelsen, genom gårdsombudet eller genom att kontakta styrelsen. Själva armaturen är du själv ansvarig för och skall underhålla, laga eller byta ut vid behov.

Belysning i området

Du ansvarar också för byte av lampor i garage och förråd som du disponerar. Byte av lampor i lyktstolpar hanteras av styrelsen, kontakta ansvarig i styrelsen om fel förekommer.