Avfallshantering

Avfallshantering

Hushållsavfall

Avfallet tar vi hand om i tre ”nivåer”.
1.Molokerna, som finns på flera ställen i området
2.Återvinningsstation vid dagis, Askim Domaringsväg
3.Återvinningscentralen i Högsbo Industriområde

Molokerna

moloker_liten

Molockstationerna består av mindre behållare avsedda för komposterbart avfall och större behållare avsedda för restavfall. (se bilden). Vad som skall slängas i respektive molok, står på anslag på respektive molok. Vill du ha mer info, kontakta ansvarig person i styrelsen.

Kompostpåsar

Det komposterbara avfallet skall läggas i speciella papperspåsar som föreningen tillhandahåller. På påsarna finns också information om vad som är komposterbart. Behöver ni fler kompostpåsar? Hör av er till miljö och avfallsansvarig i styrelsen.

Återvinningsplatsen

Vid dagiset finns behållare för papper (typ tidningar) och förpackningar. Man sorterar förpackningarna på papp, metall, plast och glas. Ingenting annat får kastas här. Inga andra saker av plast eller metall!

Återvinningscentral

Vi har nära till Högsbo återvinningscentral. Här får Göteborgare slänga gratis flera gånger per år om man kvitterar ut ett återvinningskort. Allt avfall som inte passar i våra behållare skall till centralen! Där tar man allt. Färg, bildäck, gamla kylskåp och en massa annat. Allmän information om återvinning och avfallsfrågor hittar du på kommunens webbplats.

Håll ordning, spara pengar!

Snälla, undvik att förstöra vårt områden genom att ställa saker, avfallspåsar eller annat vid molokerna. Ställ ALDRIG påsar utanför molokerna! Det blir fult, kanske farligt (beroende på vad du har i din påse) och drar till sig djur!

För att inte tala om att din granne kanske måste ta hand om ditt avfall, när det dragits ur påsarna av djur eller hård vind.

Om hanteringen av avfallet försvåras av att vi inte gör rätt, kan föreningen få extra debitering för detta. Som vi alla får betala, naturligtvis.