Elbilar

Elbilar

Bestämmer man sig för att skaffa elbil anmäler man till styrelsen att man önskar plats för elbil, lämpligast genom hemsidan. Anmäl även vilken typ av elbil Ni införskaffat.

Föreningens garage är i dagsläget inte förberedda för elbilar och det saknas tillräcklig tillgång på el i flera garage. Detta innebär att garagebyte är nödvändigt. I första hand används P3 norr och P5 väster (se karta). Där finns det elcentral och är möjligt att sätta upp en laddstation. (En länga per parkeringsområde kan bli elbilsgarage.) När styrelsen får in önskemål om elbilsplats så frigör styrelsen en plats i ett av dessa garage och den som införskaffat elbil får byta garageplats mot något av dessa garage istället. För somliga kan ett byte innebära ett visst omak och eventuellt ett par extra steg till garaget. Det är dessvärre oundvikligt. Styrelsen ber om förståelse och ett så smärtfritt samarbete som möjligt i samband med byten.

Elbilsägarna står för kostnaden att elektrifiera garagen och även kostnaden för laddningsutrustningen.
Mätare för förbrukad el finns på respektive p-plats och betalas av respektive elbilsägare. Det som erbjuds elbilsägare är 10 A säkringar.

Att koppla in en elbil utan föreningens kännedom är inte tillåtet och på grund av elsituationen föreligger brandrisk.