Browsed by
Författare: osswordpress

Utlämning av boendekort för 2019

Utlämning av boendekort för 2019

Principer för boendekort hos Kobbegården ga: 16:

För den föreningsmedlem som har mer än en personbil i hushållet får s.k. boendekort köpas av föreningen. För att ha rätt att köpa boendekort skall medlemmen bevisa att person folkbokförd på fastigheten är registrerad ägare till fordonet, att sådan hushållsmedlem har tjänstebil eller att det finns särskilda skäl.

Ovanstående styrks genom utdrag ur folkbokföringen, utdrag ur fordonsregistret jämte i förekommande fall intyg från arbetsgivaren (registrerad ägare av fordonet). Fordonsstatus skall vara ”I trafik”. Enbart registreringsbevis räcker inte!

Följande dagar går sker utlämning av boendekort i BEDA lokalen:

Vecka 47:

  • Måndag 19 november, 18.00-20.00
  • Onsdag 21 november, 18.00-20.00

Vecka 48:

  • Tisdag 27 november, 18.00-20.00
  • Torsdag 29 november, 18.00-20.00

Boendekort för 2019 kostar 200:-

Utdrag ur fordonsregistret för Era bilar fås enklast genom att logga in via följande:

transportstyrelsen_site transportstyrelsen_app
Utskick av felaktig faktura för boendekort

Utskick av felaktig faktura för boendekort

Det gick i dagarna ut ett felaktigt fakturautskick till flera medlemmar. Dessa felaktiga fakturor avser avgift för boendekort under 2018 men skall inte betalas. Bakgrunden är en miss i kommunikationen och styrelsen beklagar det inträffade.

De felaktiga fakturorna för boendekort kommer att krediteras under tisdag, 22 maj, och skall följdaktligen inte betalas.

Alla som fått felaktiga faturor kommer att få ett mejl med en krediterad faktura. Har någon redan betalat denna felaktiga faktura så kommer föreningens redovisningsbyrå att justera detta belopp framöver. Avgiften för boendekort 2018 kommer istället att faktureras på kommande medlemsfaktura för kvartal 3. Medlemsfakturan skall vara betald senast den 30 juni.

Avgiften för boendekort under 2018 är 200:- enligt beslut på Årsstämman 2017:

Marsfakturan påväg, medlemsfakturor under året

Marsfakturan påväg, medlemsfakturor under året

Fakturan för mars är på väg till oss medlemmar. Den skall vara betald 31 mars.

Våra medlemsfakturor skall betalas i förskott, innan fakturaperioden börjar. Föreningen inför nu även ”Debiteringslängd” och då krävs att föreningen har förutbestämda, fasta förfallodagar på fakturorna. Debiteringslängd är ett krav för att föreningens fakturering skall fungera bra även framöver.

Kommande kvartalsfakturor med förfallodag:
• 18Q2 – 31/3 2018 (betalas innan Q2 börjar)
• 18Q3 – 30/6 2018 (inkluderar vattenavstämning)
• 18Q4 – 30/9 2018
• 19Q1 – 31/12 2018
• 19Q2 – 31/3 2019
osv…

Fasta och förutbestämda förfallodagar är bra. Det blir lättare att kommunicera (t.ex. lägga på hemsidan) och naturligtvis blir det lättare för oss medlemmar att planera vår ekonomi.

Vid eventuella frågor eller synpunkter kontakta styrelsen.