Browsed by
Författare: osswordpress

Utskick av felaktig faktura för boendekort

Utskick av felaktig faktura för boendekort

Det gick i dagarna ut ett felaktigt fakturautskick till flera medlemmar. Dessa felaktiga fakturor avser avgift för boendekort under 2018 men skall inte betalas. Bakgrunden är en miss i kommunikationen och styrelsen beklagar det inträffade.

De felaktiga fakturorna för boendekort kommer att krediteras under tisdag, 22 maj, och skall följdaktligen inte betalas.

Alla som fått felaktiga faturor kommer att få ett mejl med en krediterad faktura. Har någon redan betalat denna felaktiga faktura så kommer föreningens redovisningsbyrå att justera detta belopp framöver. Avgiften för boendekort 2018 kommer istället att faktureras på kommande medlemsfaktura för kvartal 3. Medlemsfakturan skall vara betald senast den 30 juni.

Avgiften för boendekort under 2018 är 200:- enligt beslut på Årsstämman 2017:

Marsfakturan påväg, medlemsfakturor under året

Marsfakturan påväg, medlemsfakturor under året

Fakturan för mars är på väg till oss medlemmar. Den skall vara betald 31 mars.

Våra medlemsfakturor skall betalas i förskott, innan fakturaperioden börjar. Föreningen inför nu även ”Debiteringslängd” och då krävs att föreningen har förutbestämda, fasta förfallodagar på fakturorna. Debiteringslängd är ett krav för att föreningens fakturering skall fungera bra även framöver.

Kommande kvartalsfakturor med förfallodag:
• 18Q2 – 31/3 2018 (betalas innan Q2 börjar)
• 18Q3 – 30/6 2018 (inkluderar vattenavstämning)
• 18Q4 – 30/9 2018
• 19Q1 – 31/12 2018
• 19Q2 – 31/3 2019
osv…

Fasta och förutbestämda förfallodagar är bra. Det blir lättare att kommunicera (t.ex. lägga på hemsidan) och naturligtvis blir det lättare för oss medlemmar att planera vår ekonomi.

Vid eventuella frågor eller synpunkter kontakta styrelsen.

Angående påbörjat arbete i ADA

Angående påbörjat arbete i ADA

VA verket (Vatten & Avlopp) kommer att göra en ny inkoppling på befintligt nät och installera en ny brandpost utanför gård 4. Arbetet kommer att beröra gång och cykelvägen samt föreningens gräsmatta mot gård 5 och 6. De har även placerat bodar och maskiner på gräsmattan väster om gård 1. Enligt VA-verket så skall föreningens vattenförsörjning inte påverkas under arbetet. Dock kommer gång och cykelbanan att vara avstängd. Arbetet beräknas pågå en vecka.

Tyvärr har det blivit någon miss i kommunikationen varför varken föreningen eller berörda medlemmar blivit informerade innan arbetet påbörjades.