Browsed by
Författare: ossinfo

Dåligt tryck pga elfel

Dåligt tryck pga elfel

Samfälligheten är förtillfället drabbad av dåligt tryck på vattnet. Anledningen är en pump i närområdet som påverkar bland annat ÖSS. Arbete pågår, läs mer på kommunens hemsida om pågående akuta ärenden:
2018-06-01 15.00
Sisjöområdet.

Vi har strömavbrott i vår pumpstation på Tåledsvägen.
Elkabeln till stationen är avgrävd. Ellevio ska laga den.
​Dricksvatten finns att hämta i vattenpost vid Askims Domarringsväg 23 och mittemot Gamla Särövägen 58
Gårdsstädning under 2018

Gårdsstädning under 2018

Datum för gårdsstädning är bestämt:

  • Vårsstädning lördag 14 april
    Gårdsombuden träffas torsdag 22 mars
  • Höststädning lördag 10 november
    Gårdsombuden träffas torsdag 25 oktober
Snö och halkbekämpning

Snö och halkbekämpning

Det råder varierande väderlek ute med både plus och minus grader. Detta i kombination med olika nederbörd skapar is och halka på våra gångar som kan vara mycket förrädisk. Is kan vara svår att se och det är lätt att halka.

Tänk på att varje fastighetsägare ansvarar för vinterväghållningen i anslutning till sin fastighet. Det är viktigt att varje fastighetsägare skottar och halkbekämpar så att vi undviker onödiga halkskador i vårt område. Flis för sandning finns att hämta i de utplacerade sandlådorna.

Snö och skottning

Vissa gemensamma stråk i området sköts genom föreningens försorg av entreprenör, se karta på hemsida.

Januarifakturan och kvartalsfakturor i förskott

Januarifakturan och kvartalsfakturor i förskott

Våra medlemsfakturor skall betalas i förskott, innan fakturaperioden börjar. Att vi för tillfället betalar i mitten av fakturaperioden är tyvärr ett arv från föreningens tidigare redovisningsbyrå som hade problem med fakturorna vid ett par tillfällen. Detta kommer att justeras under våren, se nedan. Under nästa år kommer föreningen även att införa ”Debiteringslängd” och då krävs att föreningen har förutbestämda, fasta förfallodagar på fakturorna. Debiteringslängd är ett krav för att föreningens fakturering skall fungera bättre framöver.

Januarifakturan är utskickad och skall vara betald den 31 januari.

Under början på året så justerar föreningen fakturadatumen så att föreningen blir i fas med marsfakturan och då betalar vi medlemmar kvartalsfakturan i förskott. Det innebär att fakturorna får följande betalningsdatum, se nedan.

Kommande kvartalsfakturor med förfallodag:
• 17Q4 – 30/11 2017
• 18Q1 – 31/1 2018
• 18Q2 – 31/3 2018 (föreningen i fas med förskottsbetalning, betalas innan Q2 börjar)
• 18Q3 – 30/6 2018 (inkluderar vattenavstämning)
• 18Q4 – 30/9 2018
• 19Q1 – 31/12 2018
• 19Q2 – 31/3 2019
osv…

En återgång till att betala fakturan i förskott och fasta, förutbestämda förfallodagar är bra. Det blir lättare att kommunicera (t.ex. lägga på hemsidan) och naturligtvis blir det lättare för oss medlemmar att planera vår ekonomi. Förskjutningen som uppkommit är mycket olycklig och har ställt till det på olika sätt.

Vid eventuella frågor eller synpunkter kontakta styrelsen.