Browsed by
Författare: ossinfo

Uppdaterad: Störning på internet i delar av Christin

Uppdaterad: Störning på internet i delar av Christin

Gårdarna längst upp i Christin upplevde återigen störning på internet under torsdag och fredag. OwnIt undersöker problemen och gjorde en tillfällig omkoppling för att våra medlemmar inte skall påverkas.

MEJLA styrelsen om någon på gårdarna 17/18/19/20 upplever störningar igen under helgen.

Ansvarig inom styrelsen gentemot Ownit arbetar fortsatt med ärendet tillsammans med Ownit och vidare kontakt tas under måndagen.

Allmänt: Ownit ansvarar för Internet fram till respektive medlems fiberkonverter. OwnIt är de som administrerar och övervakar våra switchar i föreningen. Vid behov av omstart, omkonfigurering etc. så sköts detta av OwnIt.

Jul- och Nyårshelgens avfallshantering

Jul- och Nyårshelgens avfallshantering

Under jul- och nyårshelgen kan det vid vissa tillfällen bli fullt i molokerna. Som reserv finns från måndag 23 december en container för restavfall placerad vid vändplatsen, infarten P4. Se bifogad karta, placering vid stjärnan där tomten pekar!

  • Extracontainern töms måndag 30 dec.
  • Tider för tömning av ordinarie moloker är fredag 27 dec samt fredag 3 januari

Tänk på att inte lämna kvar något avfall utanför molokerna, även om behållaren är full! Om den ordinarie moloken är full gå till nästa, vi har 5 platser med moloker i området.

Tänk på att alltid lägga matavfall i den bruna påsen, plastpåsar leder till att tömning inte sker och att straffavgift påförs samt extra tömning.
Belasta inte våra moloker med julklappsemballage ock liknande, då fylls de snabbt. Tänk också på att komprimera restavfallet så att volymen minimeras dessa dagar.

Tidningar, papper,wellpapp, förpackningar, plast, metall, glas skall bäras ner till Återvinningsstationen vid förskolan Askims Domarringsväg. Behållare för plast och papper töms varje dag , även under helgerna.

Om det trots allt blir fullt i molokerna och containern måste avfall förvaras i bostaden tills tömning sker. Avfall som läggs utanför molokerna drar till sig råttor och vildsvinen som finns runt om oss nu!

En extra tömning av kärlen i området kostar över 20 000 kr, för att undvika dessa onödiga kostnader ska vi tillsammans verka för att hanteringen ska fungera bra under helgerna!
Styrelsen önskar alla en GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!