Browsed by
Författare: ossinfo

Årsmöte tisdagen 19 mars 2019, klockan 19:00

Årsmöte tisdagen 19 mars 2019, klockan 19:00

ÖSS årsmöte hålls tisdagen den 19 mars 2019, klockan 19:00 i Askimsskolans matsal.

Motioner till årsmötet skall vara inlämnade senast den 31 december 2018. Motioner kan mejlas eller läggas i styrelsens brevlåda utanför BEDA-lokalen.

Nya parkeringsplatser på P5

Nya parkeringsplatser på P5

Föreningen håller på att slutföra arbetet med ytterligare 2 nya parkeringsplatser på P5. Det som återstår är målning av parkeringsplatserna, markeringen på marken. Två befintliga parkeringsplatser är på grund av detta avstängda i samband med arbetet.

Vänligen flytta inte på konerna som står uppställda. Står det bilar i vägen på dessa parkeringsplatser går det inte att slutföra arbetet.

Styrelsens sommarbrev

Styrelsens sommarbrev

Nu är det återigen sommar och många passar på att vara lediga. I området blir det ofta lite lugnare även om en del entreprenörer kommer att vara aktiva. Planerade arbeten som beräknas på gå är gräsmattor och häckar som får översyn, garage på P4 riktas upp, stenplattor läggs om på en del ställen samt en del nödvändiga asfalteringar.

Nedan kommer lite övrig information:

Man får på inga omständigheter ansluta någon el-utrustning eller göra egna el-inkopplingar inne i garagen. Elen i våra garage är enbart till för garageportarna samt befintlig takbelysning. Under året har det trots förbud mot inkopplingar varit olika incidenter med privata inkopplingar av el i garagen. Dessa inkopplingar har orsakat problem och många medlemmar har upptäckt att deras garageport inte gått att öppna på grund av att säkringar löst ut. Dessa elfel kan vara mycket svåra att lokalisera vilket gör att garagegrannarna kan vara utan fungerande garage under flera dagar.

Våra garageportar har hunnit bli ett år och har generellt fungerat bra. En del upplever dock att porten vänder innan marken och stannar 30-60 cm ovanför marken. Detta beror på att garageportarna är inställda att stanna och vända om de träffar något innan de nått sitt slutläge, en säkerhetsinställning. De är initialt inställda för att undvika skador men en del portar är för känsliga och behöver justeras. Upplever man att porten vänder upp så anmäler man det till styrelsen som meddelar entreprenören.

I fjärrkontrollerna till garageportarna sitter ett batteri. För en del medlemmar har batteriet tagit slut och behöver bytas. Dessa batterier köper och byter man själv genom att försiktigt dela på fjärrkontrollen.

Föreningen har tagit fram en ”Välkomstbroschyr” med allmän information samt karta över området. Den är i första hand avsedd för nyinflyttade grannar men kan säkert vara till nytta för alla. Se hemsidan och ladda ner Er egen digitala kopia. Informationshäfte

Denna tid på året växer våra häckar extra mycket. När det regnar hänger grenarna ner och folk riskerar att bli blöta. Viktigt att tänka på är att man håller gångarna fria och klipper utsidan på sin häck. Boende och gäster skall kunna passera utan att behöva vidröra häckarna.

Slutligen ett praktiskt tips:
Den som funderar på att bygga om sitt hus bör göra ett bseök på stadsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadskontoret har ritningar över våra hus och kan hjälpa till med digitala kopior.

Styrelsen önskar alla en fortsatt trevlig sommar!

/Styrelsen