Browsed by
Författare: ossinfo

Årsmötet flyttat till ADA lokalen

Årsmötet flyttat till ADA lokalen

Föreningens årsmöte är flyttat och kommer att hållas i ADA lokalen.

Datum: Torsdag 19 mars 2020
Plats: ADA – lokalen
Tid: 19:00

Av anledningar som är utanför styrelsens kontroll så behöver årsmötet flyttas till ADA-lokalen. Det är av yttersta vikt att föreningen genomför årsmötet, fastställer bugdet samt väljer styrelse för att inte påverka verksamheten under innevarande år.

Uppdaterad 1/3: Störning på internet i delar av Christin

Uppdaterad 1/3: Störning på internet i delar av Christin

Ownit har identifierat de användare som påverkat internet och bedömmer att problemen är lösta. Styrelsen har varit i kontakt med berörda.

Från tidigare: OwnIt har fortsatt fokus på ärendet och scannar föreningens utrustning efter misstänkt trafik hos de fastigheter som tros orsaka problem. OwnIt tror fortfarande att det är virus i någon utrustning i området som orsakar problem. Ett utmaning är att den oönskade trafiken uppträder sporadiskt. Tack vare hjälp från berörda på gårdarna i Christin så har OwnIt fått vissa känsliga klockslag att fokusera på. Tekniker kommer även att, återigen, gå igenom den fysiska utrustningen i området för att utesluta eventuella hårdvarufel. Styrelsen har i kontakt med OwnIt påpekat hur beroende våra medlemmar är av internet och att berörda medlemmar måste få en lösning snarast.

MEJLA styrelsen om någon på gårdarna 17/18/19/20 upplever störningar igen.

Bakgrund: Om en WiFi-router eller dator är smittad med virus kan detta orsaka enorma mängder av utgående och inkommande trafik. Det är motsvarande fenomen som drabbat myndigheter och företag. Trafiken blir så hög att utrustningen stänger ner. För att undvika detta skall man som medlem hålla sin WiFi-router uppdaterad och naturligtvis använda virusprogram i datorn.

Allmänt: Ownit ansvarar för Internet fram till respektive medlems fiberkonverter. OwnIt är de som administrerar och övervakar våra switchar i föreningen. Vid behov av omstart, omkonfigurering etc. så sköts detta av OwnIt.