ADA, sopkärl

ADA, sopkärl

De som tömmer föreningens sopkärl hade, av okänd anledning, ej tömt sopkärlen i övre Ada förra veckan. Detta är påpekat och styrelsen har via Kretsloppet kontaktat sophanterarna. Tömning kommer ske snarast.
Tillsvidare utnyttja några av övriga sopkärl inom området.

Kommentarer är stängda.