Allmän info

Allmän info

Kallelse till diskussionsgrupp om nytt system för boendekort, måndagen den 6 maj i Christinlokalen, klockan 19:00
Årsmötet önskade förslag på nytt system för föreningens boendekort. Ett system med möjlighet till differentiering avseende parkeringsplats och storlek på fordon. Styrelsen bjuder därför in intresserade medlemmar till en diskussionsgrupp som under våren skall arbeta fram ett förslag på nytt system för boendekort. Diskussionsgruppen är öppen för alla medlemmar och ett första uppstartsmöte hålls måndagen den 6 maj klockan 19:00 i Christin lokalen. Under uppstartsmötet kommer deltagarna tillsammans bestämma hur arbetet skall bedrivas under våren.

Kompostpåsar
Har ni behov av nya bruna påsar för kompostavfall så skickar Ni mejl till styrelsen och får hjälp med nya påsar.

Blockering av vägar i området
Under de senaste veckorna har det vid flera tillfällen varit bilar som under längre tid blockerat föreningens genomfartsgator. Naturligtvis får man inte blockera framkomligheten i området och vi medlemmar ansvarar för våra fordon och våra entreprenörers fordon. I senaste nyhetsbrevet nämndes även att en ambulans blivit hindrad från att köra in, detta på grund av olovlig parkering. Det kan handla om sekunder vid eventuell brand eller olycka.
Man har tillåtelse att tillfälligt stanna till i upp till 15 minuter om man samtidigt har bilen under uppsikt och är beredd att flytta bilen vid behov. Står man parkerad längre tid så har parkeringsbolaget tillåtelse att bötfälla bilen.

Katter i området
I området finns det gott om utekatter. På förekommen anledning så vill styrelsen tipsa om denna artikel, vad som gäller för kattägare och grannar:
https://www.viivilla.se/djurliv/regler-och-lagar-for-utekatten/

Återkoppling från årsmötet

  • Styrelsen har undersökt möjligheterna med en översiktstavla vid ADA lokalen. Tavlorna är stora och det saknas lämplig vägg för eventuell tavla. Bedömningen är att nyttan inte uppväger kostnaden.
  • Under årsmötet framkom att man sett vildsvin och eftertraktade ekollon på ängen i ADA. Medlemmar från styrelsen har undersökt ängen och varken sett ekollon eller spår av vildsvin. Om någon ser vildsvin i området så kontakta kommunen för skyddsjakt.
  • Ansvarig för Mark och VA för dialog med boende vid gångfartsområdet runt gård 7. Under våren kommer det att sättas upp fartbegränsning längs med den aktuella färdvägen.
Kommentarer är stängda.