Vakanta platser inför årsmötet: Revisor, styrelseledamot och medlem i valberedningen

Vakanta platser inför årsmötet: Revisor, styrelseledamot och medlem i valberedningen

Föreningen behöver tillsätta tre nya poster vid kommande årsmöte. Önskar Ni deltaga i vår föreningsverksamhet, kontakta valberedningen snarast. De vakanta platserna är:

Revisor

Behov av en ny revisor kommer att uppstå vid årsstämman och därför önskar valberedningen få in nomineringar eller kandidater till detta förtroendeuppdrag. Två revisorer väljs av stämman varje år, varav en kvarstår från föregående år och därmed kommer en ny revisor behövas nomineras.

Föreningens revisorer är medlemmarnas kontrollorgan och har till uppgift att genomföra ekonomisk kontroll och förvaltningskontroll d.v.s årlig och löpande granskning av styrelsens arbete.

Styrelsemedlem

En plats i styrelsen kommer bli vakant då nuvarande ledamot kommer flytta från vårt område. Ledarmotens huvudsakliga uppgift kommer vara att ha hand om logistik och bokning kring våra gemensamma lokaler. Ada, Beda och Christin. Som ledamot kommer delta i styrelsen och delta i föreningens uppgift att förvalta gemensam egendom, med fokus på lokaler.
Den främsta uppgiften är att tillhanda hålla bokning av gemensamma lokaler (
( Ada / Beda & Christin ) samt delta i styrelsemöten;
• Hantering av nycklar i förbindelse med lokaluthyrning (Lämna ut och få tillbaka)
• Kontroll av lokaler efter uthyrning
• Deltaga på styrelsemöten

Medlem till valberedningen

En plats i valberedningen är vakant sedan föregående årsstämma och därför önskar valberedningen få in nomineringar och kandidater till detta förtroendeuppdrag. Tre deltagare till valberedningen från respektive Ada / Beda och Christin behöver väljas av stämman varje år, varav två kvarstår från föregående år och därmed kommer en plats (helst Ada) till valberedningen behöva nomineras.

Om du vill delta i vår föreningsverksamhet och/eller har erfarenhet av styrelsearbete, kontakta snarast valberedningen för en diskussion:

Christer Johansson, Sisjövägen 493
Mejl: cjo@else.se
Telefon : 0708-840647

Thomas Eriksson, Sisjövägen 265
Mejl: thomas@omniagym.se
Telefon : 0768-674673

För mer information: Efterlysning av ny revisor, styrleseledamot och valberedning 2019


Kommentarer är stängda.