Utlämning av boendekort för 2019

Utlämning av boendekort för 2019

Principer för boendekort hos Kobbegården ga: 16:

För den föreningsmedlem som har mer än en personbil i hushållet får s.k. boendekort köpas av föreningen. För att ha rätt att köpa boendekort skall medlemmen bevisa att person folkbokförd på fastigheten är registrerad ägare till fordonet, att sådan hushållsmedlem har tjänstebil eller att det finns särskilda skäl.

Ovanstående styrks genom utdrag ur folkbokföringen, utdrag ur fordonsregistret jämte i förekommande fall intyg från arbetsgivaren (registrerad ägare av fordonet). Fordonsstatus skall vara ”I trafik”. Enbart registreringsbevis räcker inte!

Följande dagar går sker utlämning av boendekort i BEDA lokalen:

Vecka 47:

  • Måndag 19 november, 18.00-20.00
  • Onsdag 21 november, 18.00-20.00

Vecka 48:

  • Tisdag 27 november, 18.00-20.00
  • Torsdag 29 november, 18.00-20.00

Boendekort för 2019 kostar 200:-

Utdrag ur fordonsregistret för Era bilar fås enklast genom att logga in via följande:

transportstyrelsen_site transportstyrelsen_app

Kommentarer är stängda.