Marsfakturan påväg, medlemsfakturor under året

Marsfakturan påväg, medlemsfakturor under året

Fakturan för mars är på väg till oss medlemmar. Den skall vara betald 31 mars.

Våra medlemsfakturor skall betalas i förskott, innan fakturaperioden börjar. Föreningen inför nu även ”Debiteringslängd” och då krävs att föreningen har förutbestämda, fasta förfallodagar på fakturorna. Debiteringslängd är ett krav för att föreningens fakturering skall fungera bra även framöver.

Kommande kvartalsfakturor med förfallodag:
• 18Q2 – 31/3 2018 (betalas innan Q2 börjar)
• 18Q3 – 30/6 2018 (inkluderar vattenavstämning)
• 18Q4 – 30/9 2018
• 19Q1 – 31/12 2018
• 19Q2 – 31/3 2019
osv…

Fasta och förutbestämda förfallodagar är bra. Det blir lättare att kommunicera (t.ex. lägga på hemsidan) och naturligtvis blir det lättare för oss medlemmar att planera vår ekonomi.

Vid eventuella frågor eller synpunkter kontakta styrelsen.


Kommentarer är stängda.