Angående påbörjat arbete i ADA

Angående påbörjat arbete i ADA

VA verket (Vatten & Avlopp) kommer att göra en ny inkoppling på befintligt nät och installera en ny brandpost utanför gård 4. Arbetet kommer att beröra gång och cykelvägen samt föreningens gräsmatta mot gård 5 och 6. De har även placerat bodar och maskiner på gräsmattan väster om gård 1. Enligt VA-verket så skall föreningens vattenförsörjning inte påverkas under arbetet. Dock kommer gång och cykelbanan att vara avstängd. Arbetet beräknas pågå en vecka.

Tyvärr har det blivit någon miss i kommunikationen varför varken föreningen eller berörda medlemmar blivit informerade innan arbetet påbörjades.


Comments are closed.