Snö och halkbekämpning

Snö och halkbekämpning

Det råder varierande väderlek ute med både plus och minus grader. Detta i kombination med olika nederbörd skapar is och halka på våra gångar som kan vara mycket förrädisk. Is kan vara svår att se och det är lätt att halka.

Tänk på att varje fastighetsägare ansvarar för vinterväghållningen i anslutning till sin fastighet. Det är viktigt att varje fastighetsägare skottar och halkbekämpar så att vi undviker onödiga halkskador i vårt område. Flis för sandning finns att hämta i de utplacerade sandlådorna.

Snö och skottning

Vissa gemensamma stråk i området sköts genom föreningens försorg av entreprenör, se karta på hemsida.


Comments are closed.