Januarifakturan och kvartalsfakturor i förskott

Januarifakturan och kvartalsfakturor i förskott

Våra medlemsfakturor skall betalas i förskott, innan fakturaperioden börjar. Att vi för tillfället betalar i mitten av fakturaperioden är tyvärr ett arv från föreningens tidigare redovisningsbyrå som hade problem med fakturorna vid ett par tillfällen. Detta kommer att justeras under våren, se nedan. Under nästa år kommer föreningen även att införa ”Debiteringslängd” och då krävs att föreningen har förutbestämda, fasta förfallodagar på fakturorna. Debiteringslängd är ett krav för att föreningens fakturering skall fungera bättre framöver.

Januarifakturan är utskickad och skall vara betald den 31 januari.

Under början på året så justerar föreningen fakturadatumen så att föreningen blir i fas med marsfakturan och då betalar vi medlemmar kvartalsfakturan i förskott. Det innebär att fakturorna får följande betalningsdatum, se nedan.

Kommande kvartalsfakturor med förfallodag:
• 17Q4 – 30/11 2017
• 18Q1 – 31/1 2018
• 18Q2 – 31/3 2018 (föreningen i fas med förskottsbetalning, betalas innan Q2 börjar)
• 18Q3 – 30/6 2018 (inkluderar vattenavstämning)
• 18Q4 – 30/9 2018
• 19Q1 – 31/12 2018
• 19Q2 – 31/3 2019
osv…

En återgång till att betala fakturan i förskott och fasta, förutbestämda förfallodagar är bra. Det blir lättare att kommunicera (t.ex. lägga på hemsidan) och naturligtvis blir det lättare för oss medlemmar att planera vår ekonomi. Förskjutningen som uppkommit är mycket olycklig och har ställt till det på olika sätt.

Vid eventuella frågor eller synpunkter kontakta styrelsen.


Kommentarer är stängda.